Revision för stora och internationella bolag

En väl genomförd revision ger mer

En revision genomlyser stora delar av verksamheten och ger en kvalitetsstämpel på hur väl företagets styrning samt interna processer och rutiner fungerar.

Att testa bolagets interna kontroll över resultat- och balansräkning skapar god förståelse för verksamheten och större tillförlitlighet i revisionen. Granskningen medför också att du får konkret hjälp att identifiera problem och att hitta rätt lösning.

En väl genomförd revision skapar också förtroende hos dina kunder, leverantörer, samarbetspartners, näringsliv och andra intressenter.

Nyttan med revision ligger i vem som utför den

Med hjälp av en välmeriterad och erfaren revisor får du en professionellt genomförd revision och hos oss kan du få hjälp med alla aspekter av oberoende granskning. Vi kombinerar erfarenheter från vårt globala nätverk med kunskap om din lokala marknad – vi finns alltid nära dig. För internationella koncerner skapar vi globala team som speglar er globala närvaro.

Vi berättar gärna mer om hur våra revisorer kan hjälpa dig, kontakta oss!

 

Följ oss i sociala medier