Revision i framtiden

Så här är förväntningarna på revisionen i framtiden

Megatrender såsom digitalisering och specialisering ställer nya krav på beteenden och arbetssätt. Ökad automatisering gör så att vi kan leverera tjänster på nya sätt och digitaliseringen gör att vi kan arbeta mer flexibelt och platsoberoende.

Drivkrafterna är de mest grundläggande och långsiktiga förändringarna i samhället. De kan jämställas med megatrender och har ofta ett perspektiv som sträcker sig över 20 år eller mer. De drivkrafter som pågått i 30 år kan i en del fall vara på väg att ändra riktning.

När förändringarna sker i de grundläggande drivkrafterna i samhället påverkar de också samhället mer genomgripande och det blir allt viktigare att förstå dessa stora skiften.

Internrevision, kompetens och verktyg för att ta itu med risker och förändringar

Ny teknik förändrar hur vi gör affärer gör nya saker, skapar nya produkter och tjänster och hur vi ser på marknader och organisationer. För att internrevision ska fortsätta att leverera värde måste man förstå effekterna av dessa tekniska innovationer i sin organisation. Styrelsen förväntar sig att företaget ska ha full kontroll på ny teknik och ligga i framkant inom digitaliseringen.

"Utvecklad teknik och digitala processer skapar nya insikter och gör framtidens revision flexibel och platsoberoende."

Företag i dag befinner sig i en alltmer komplicerad värld av beslut, risker och möjligheter, bland tekniska framsteg som är oöverträffade i sin snabbhet och inverkan.

En växande andel av den information som ledare använder för att hantera sina affärer genereras utanför företaget och bortom dess kontroll. Samma information finns också tillgänglig för personer utanför företaget, inklusive kunder, investerare, leverantörer, ägare och samhället som helhet.

Digitaliseringen gör revisorrollen mer relevant

Väsentligt kraftigare processorer från datorer, molnbaserade lösningar och kunskap att ta fram algoritmer för finansiell information påverkar samtliga intressenter kring den finansiella informationen. I närtid så ökar kostnaderna i och med stora investeringar i teknik, nya processer och en kompetensförflyttning för de som arbetar med finansiell information.

Kvalitet från ett "compliance"-perspektiv kommer att öka då vissa moment kommer att utföras med hjälp av automatisering. Tekniken kommer att öka kvaliteten och värdet på tjänsterna eftersom att en AI jobbar mer multidimensionellt än vad HI (Human Intelligence) klarar av.
 

Revisionstjänster som automatiseras med AI

Tjänster som innehåller standardiserade moment och är regelstyrda är en bra startpunkt. Det kan vara dataanalyser av huvudbokstransaktioner och försystemstransaktioner.

Effektiviseringen av den finansiella revisionstjänsten och behov av nya digitala förtroendetjänster i stort, sker parallellt. IT-baserade applikationer blir alltmer väsentliga för att generera värden i olika tjänster. AI kommer att stödja analyser som ökar förståelsen för kundens verksamhet, riskprioritering, kompletta analyser av strukturerade redovisningstransaktioner och inte minst att identifiera avvikelser.

 

"Digitaliseringen gör revisorsrollen mer relevant som en förtroendetjänst där beslut fattas på realtidsinformation."

Bo Karlsson, Tranformation leader, PwC Sverige

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Helena Kaiser de Carolis

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Följ oss i sociala medier