Revision för kommuner, landsting och kommunala bolag

Kommunal revision ger mervärde

Den kommunala revisionen är en viktig del av den kommunala självstyrelsen och ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument. Den är ett av medborgarens ögon in i den kommunala verksamheten.

När revisorerna varje år ska granska hela verksamheten är det avgörande att revisionsmetodiken är aktuell och verksamhetsanpassad. De förtroendevalda revisorernas erfarenhet av den egna kommunen eller landstinget tillsammans med våra revisionskonsulters erfarenhet från många kommuner och landsting gör också att resultatet håller hög kvalitet. Vårt gemensamma ansvar för den goda revisionsseden skapar de bästa förutsättningarna för revisorernas arbete.

Hos oss finns välmeriterade revisionskonsulter med många kompetenser och som kan bidra med såväl bred erfarenhet som djup kunskap till de förtroendevalda revisorerna. Här får du tillgång till såväl revision, rådgivning som utbildning. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälp dig, kontakta oss.

 

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Helena Kaiser de Carolis

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide