Redovisning och revision inom statlig sektor

Redovisning och revision inom statlig sektor

Oberoende specialister ger dig trygghet

En väl genomförd revision ger dig en kvalitetsstämpel på hur väl processer och rutiner fungerar och därmed bättre kontroll över verksamheten. Det skapar dels trygghet och säkerhet internt i verksamheten som granskas, dels trovärdighet gentemot alla utomstående intressenter som samarbetspartners, näringsliv, myndigheter och medborgare. Granskningen medför också att du får konkret hjälp att identifiera problem och att hitta rätt lösning.

Med hjälp av en välmeriterad och erfaren revisor får du en professionellt genomförd revision och hos oss kan du få hjälp med alla aspekter av oberoende granskning. Vi berättar gärna mer om hur våra revisorer kan hjälpa dig, kontakta oss.

 

Kontakta oss

Ann-Christine Hägglund

Tel 0709-29 33 65

Victor Brusewitz

Statligt ägda bolag

Tel 0709-29 19 41

Nils Jeppsson

Director

Tel 0709-29 41 40

Följ oss i sociala medier