Redovisning och revision inom statlig sektor

Redovisning och revision inom statlig sektor

Oberoende specialister ger dig trygghet

En väl genomförd revision ger dig en kvalitetsstämpel på hur väl processer och rutiner fungerar och därmed bättre kontroll över verksamheten. Det skapar dels trygghet och säkerhet internt i verksamheten som granskas, dels trovärdighet gentemot alla utomstående intressenter som samarbetspartners, näringsliv, myndigheter och medborgare. Granskningen medför också att du får konkret hjälp att identifiera problem och att hitta rätt lösning.

Med hjälp av en välmeriterad och erfaren revisor får du en professionellt genomförd revision och hos oss kan du få hjälp med alla aspekter av oberoende granskning. Vi berättar gärna mer om hur våra revisorer kan hjälpa dig, kontakta oss.

 

Kontakta oss

Ann-Christine Hägglund

Ann-Christine Hägglund

Tel 0709-29 33 65

Victor Brusewitz

Director, auktoriserad revisor

Tel 0709-29 19 41

Nils Jeppsson

Nils Jeppsson

Director

Tel 0709-29 41 40

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss

Om du är intresserad av våra revisionstjänster kontakta oss med detta formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Hide