Revisor

Vad gör en revisor?

En oberoende och skicklig revisor skapar trovärdighet och säkerhet för alla inblandade intressenter.

En revisor kvalitetssäkrar företags och organisationers ekonomiska information och ger trygghet och säkerhet. Ytterligare en viktig uppgift för en revisor är att tillhandahålla konkret hjälp med att identifiera eventuella problem och att därefter hitta rätt lösning. I dag finns det stora krav på företags och organisationers ekonomiska information. Den ska vara snabb, omfattande och tillförlitlig. Trygghet och säkerhet skapar trovärdighet gentemot aktieägare, kreditgivare, leverantörer, myndigheter, medborgare och kunder.

Vad kännetecknar en professionell revisor?

Med en välmeriterad och erfaren revisor får du en professionellt genomförd revision och hos oss hittar du Sveriges mest eftertraktade revisorer.

En revisor är lyhörd, har stor integritet och kan ta egna initiativ. Vi har specialiserade revisorer inom en rad olika branschområden, vilket gör att vi kan erbjuda rätt revisor till en mängd olika företag och organisationer.

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Assurance Leader

Tel 0709-29 28 82

Customer Hub

Kundtjänst

Tel 010-212 50 00

Bo Karlsson

Transformation leader

Tel 0709-29 11 17

Följ oss i sociala medier