Affärssystem

datatekniker jobbar med affärssystem

En investering i affärssystem är en lönsam investering

Våra CxOs lever i en oerhört spännande tid. Teknologins förändringshastighet skapar fantastiska affärsmöjligheter men också nya hot. Förmågan att etablera en effektiv och affärsorienterad IT enligt moderna behov och i linje med lagstiftningens krav blir avgörande.

Implementation av ett nytt system är ett komplext projekt som tar mycket tid från nyckelresurser i verksamheten och innebär såväl tekniska som finansiella risker. Många bolag har utmaningar med att realisera affärsnyttan i IT-projekt och systemimplementationer är inget undantag.

Första steget i en framgångsrik systemstrategi är att se IT, applikationer, system och teknologi som verktyg. Den riktiga förändringen sitter i strategi, transformationer och styrning.

Förbättra dina system för att uppnå bättre styrning och kontroll

PwC:s rådgivningstjänster för affärssystem hjälper dig att säkerställa förståelse för risk och intern kontroll i den operativa verksamheten. Med rätt affärssystem kan du bedriva, styra och stödja din framtida verksamhet. PwC har lång erfarenhet av att lösa komplexa utmaningar i affärssystem, från on-premise till moln- och hybridlösningar. Vi är oberoende rådgivare med  branschöverskridande erfarenhet av att bistå i riskhantering, regelefterlevnad samt i att öka värdet av system, processer och data för att förbättra affärsresultat.

Oavsett om du vill skapa tillförlitlig företagsrapportering, upprätthålla integritet och styrning av data och program, eller hantera systemåtkomst och skydda känslig information hjälper PwC dig att bygga förtroende för era affärssystem. Här ingår arbetet med ERP, affärssystem, intern kontroll, systemstöd, ekonomisystem, systemval, systemupphandling, beställarstöd, affärsprocess och processkartläggning.

PwC har gedigen erfarenhet av globala affärssystemleverantörer som SAP och Microsoft Dynamics 365 såväl som sverigebaserade leverantörer. PwC kan vara med på hela resan som ett oberoende stöd med kunskap inom systemupphandling, implementation, projektledning och intern kontroll. Vi kan också verka som en stödfunktion och förse dig med löpande projektstöd genom rådgivning och vägledning. Detta hjälper dig att nå önskat värde av ett systembyte och att känna dig trygg i att implementationsprojektet drivs enligt kravställning, mål och överenskommelse med systemleverantören.

"Med rätt affärssystem kan du bedriva, styra och stödja din framtida verksamhet."

Kontakta oss

Anders Gustafson

Anders Gustafson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 62

Madeleine Edberg

Madeleine Edberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 99

Scott Enerson

Scott Enerson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 88

Peter Malmgren

Peter Malmgren

Consulting Leader, PwC Sverige

Tel 0723-53 00 20