Aktuarier

Erfarna aktuarier reder ut era utmaningar


Vi tillgodoser ert behov av oberoende granskning och utvärdering. Med vår breda kompetens inom aktuarieområdet hjälper vi dig att reda ut komplexa frågeställningar i er verksamhet.


Vi värderar försäkringsbestånd, utför benchmarkanalyser, prissätter risker och analyserar kapitalbehov. Hos oss får ni relevanta råd när förändringar sker i regelverk eller när implementeringar krävs. Vi erbjuder resursförstärkning och hjälper till med regelefterlevnad inom exempelvis Solvens II och IFRS 17.

Kontakta oss

Viktor Lindroth

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 73

Följ oss i sociala medier