Internkontroll

Internkontroll höjer kvaliteten på din rapportering


Genom att aktivt arbeta med internkontroll hjälper vi er att öka kvaliteten i er finansiella rapportering och minska riskerna för fel och oegentligheter. Tillsammans kan vi skapa ett ramverk för att öka er styrförmåga, minska era finansiella risker och skapa ordning och reda i era processer.

Risk är ett kärnområden för oss och våra ledande experter hjälper dig med affärsprocesser, dataanalys och processgranskningar. Vi arbetar med en beprövad metodik med den senaste tekniken inom området.

"Vi arbetare proaktivt och nära verksamheten. Det skapar en effektiv internkontroll"

Emma Schönbeck, rådgivare

Kontakta oss

Fredrik Hellström

Fredrik Hellström

Director / Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 37 65

Christer Johnsson

Christer Johnsson

Partner, Head of Risk services, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 93

Jon Widefjäll

Jon Widefjäll

Partner, Capital Markets, Corporate Governance, Risk & Regulation, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 49