IT-styrning

Effektiv IT-styrning leder till framgång


Vi ser att allt högre krav ställs på IT-funktioner. Med vårt stöd får du en IT-verksamhet som är väl rustad att hantera detta. Våra erfarna och oberoende rådgivare säkerställer att du har en fungerande modell för IT-styrning och vi leder dig rätt i allt från digitalisering till sourcing-frågor och IT-risk.

Vi analyserar ditt nuläge, gör en handlingsplan och hjälper dig att genomföra åtgärder. Du får en kontinuerlig och personlig kontakt och tillgång till djup expertis för att närma dig ditt önskade läge.

Med oss får du en IT-styrning som är anpassad efter dina behov

Jon Arwidson, rådgivare

Kontakta oss

Anders Gustafson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 62

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier