Projektgranskning

Skapa framgångsrika projekt

Att driva projekt på ett framgångsrikt sätt är komplext. Fallgroparna är många och det är lätt att stöta på utmaningar. Även lyckade projekt har stor förbättringspotential där man kan spara både tid och resurser. Vi ser till att era projekt levereras i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet.

Vanliga utmaningar med projekt

Såväl offentliga som privata organisationer driver verksamhetsförändring genom projekt. Ofta genomförs flera projekt parallellt för att öka effektiviteten, öka värde i leveransen eller sänka kostnader inom organisationen. Att driva projekt kräver en tydlig och väl fungerande projektstyrning för att säkerställa att största möjliga nytta skapas.

Att leda ett projekt är i teorin ganska enkelt. Det handlar i princip om att tänka efter först och planera vad som ska göras, för att sedan göra det som planerats samt att mäta och följa upp under tiden. Det låter enkelt – men är i många fall mycket svårare i praktiken.

Du som arbetar med projektstyrning och projektledning känner redan till flera av de utmaningar som du kan råka ut för. Projektet kan överskrida budget och tidsplan, det kanske inte når upp till önskat resultat eller så finns det en upplevd distans mellan projektet och den verksamhet som projektet syftar till att stödja.ngerande projektstyrning för att säkerställa att största möjliga nytta skapas.

Vi hjälper dig

Vi på PwC har lång erfarenhet av att driva och granska projekt av alla storlekar inom alla branscher. Exempelvis stödjer vi kommuner, regioner, myndigheter, fackförbund samt företag inom ett flertal branscher. Med en extern utvärdering får du en objektiv ögonblicksbild av hur projektet styrs och fungerar. Vi identifierar förbättringsområden, risker och ger dig förslag på åtgärder som säkerställer att dina projekt får de allra bästa förutsättningarna för framgångsrika resultat. De insikter och analyser som du får är värdefulla både för det enskilda projektet och för den övergripande projektportföljen.

  • Granskning och utvärdering av hur era projekt styrs och fungerar.

  • Projektledarstöd.

  • Styrning av den totala projektportföljen för att stötta den övergripande strategin.

  • Utbildning av projektdeltagare, beställare, styrgrupper och ledningsgrupp.

  • Säkring av att projekt startas på rätt sätt med fokus på styrning, organisation och uppföljning

Kontakta oss

Anders Gustafson

Anders Gustafson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 62