Ta tempen på ditt projekt

Ta tempen på ditt projekt och få en snabb analys om vilka riskfaktorer som finns i ert projekt. Det hjälper dig att jobba vidare med projektet på bästa sätt, säger PwC:s Martin Arvidsson.

Svara på följande frågor om ditt projekt:

  1. Är projektet verksamhetskritiskt?
  2. Är projektet spritt över flera geografiska områden?
  3. Har projektet externa leverantörer, konsulter eller andra intressenter?
  4. Är projektet initierat på grund av nya eller ändrade legala krav?
  5. Är projektet en betydande finansiell investering?
  6. Är projektets framgång eller misslyckande av massmedialt intresse?

Om du svarar ja på någon eller några av frågorna finns det riskfaktorer i ditt projekt. Då bör en projektgranskning genomföras för att säkerställa effektiv riskminimering.

Med en projektgranskning kan projektledaren och hela projektet förvissa sig om att saker är som de ska eller så får man misstänkta problem bekräftade. Det viktigaste är att göra en oberoende granskning. Använd nya friska ögon.

Värdet?

Ja, en tidigt hanterad risk sparar enorma mängder resurser, som arbetstimmar och kapital, jämfört med risker som måste hanteras först efter att de har utlösts.

Kontakta oss

Martin Arvidsson

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0709-29 43 90

Följ oss i sociala medier