Våga vara en tydlig beställare

Många gånger ses projektledaren som ansvarig om ett projekt misslyckas. Men, är det alltid projektledarens fel? Som beställare är du ytterst ansvarig för projektet. Att du är tydlig med dina förväntningar är en förutsättning för ett lyckat projekt.

Lägg mycket tid och engagemang i planeringsfasen

Det är viktigt att tidigt definiera både projektmål och effektmål och göra tydligt vad man egentligen vill åstadkomma med projektet. Som beställare är detta ditt ansvar, och det måste vara klart för både dig och projektledaren innan arbetet drar igång.

  • Vad är det som ska göras? Vilket är projektmålet, vad är det ni vill uppnå? Här är det viktigt att du är tydlig och specifik.
  • När ska projektet vara genomfört?
  • Vilka krav har du på kvaliteten?
  • Vad har du för budget?

Identifiera och kartlägg riskerna

Det är projektledaren som ansvarar för att identifiera och hantera riskerna i projektet, men det ligger i ditt intresse att det blir gjort. Ha en dialog med projektledaren för att säkerställa att han/hon har verktygen och kunskapen som krävs för att kartlägga och värdera effekten av riskerna om allt inte går som ni vill.

Ha löpande avstämningar

Sist men inte minst är det viktigt att ha en löpande dialog med projektledaren. Uppmana gärna projektledaren att ni regelbundet ses för avstämningsmöten för att i tid identifiera eventuella hinder och faktorer som kan påverka projektet negativt. 

Det är inte fel att vara extremt tydlig som beställare. Snarare tvärtom. Utgå inte ifrån att saker är självklara. Det som är självklart är det som är klart för en själv. Våga ställa tydliga krav och kom ihåg att vara överens om hur dessa ska följas upp. Först då läggs en stabil grund för ett lyckat projekt.

Driver du någon form av projekt och vill ha hjälp i förebyggande syfte? Kanske funderar du redan nu över något projekt som inte går helt enligt plan?

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier