Regelverk inom finansiell sektor

Riskhantering - regelverk | PwC


Kontroll över regelverk skapar trygghet i verksamheten

Vi vet att det kan vara svårt att hänga med i regelförändringar och följa rådande regelverk inom finansiell sektor. Vi hjälper er att göra det på ett effektivt sätt. Med en genomgång av våra specialister med ett stort globalt nätverk får du en kvalitativ bedömning av er regelefterlevnad.

Vi utreder hur olika regelverk påverkar din bransch och verksamhet, gör gap-analyser, projektplanerar och genomför förändringar. Hos oss får du den senaste kunskapen inom aktuella regelverk och tillgång till en bredd av kompetenser som ingen annan har.

Kontakta oss

André Wallenberg

André Wallenberg

Partner / rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 62