Riskkontroll och styrning inom finansiell sektor

Riskkontroll stödjer ledningen och verksamheten

Vi förbättrar er hantering och kontroll av risker anpassat efter er verksamhet. Med vår bredd och spetskompetens inom risk, regelverk och finansiell sektor hjälper vi er så att ni kan vidareutveckla era processer för riskkontroll, styrning och regelefterlevnad.

Vi definierar frågeställningar och förslag på förbättringsåtgärder utifrån nulägesanalyser vilket är extra angeläget vid förändringar i regelverk. Med oss får ni specialister som snabbt sätter sig in i er verksamhet och löser era utmaningar.

Kontakta oss