Treasury - skaffa dig en gedigen treasuryfunktion som skapar värde!

Med en välfungerande treasuryfunktion lägger du grunden för effektivitet och kvalitet inom din verksamhet. Av oss får du råd inom cash management, kapitalanskaffning, värdering, nya regelverk som IFRS, likviditetshantering, relevanta treasurypolicies, finansiell risk, treasurysystem, treasuryupphandlingar och mycket mer.
 

Projektledning inom Treasury Management Systems

Vi hjälper organisationer med förbättringsarbete av den övergripande systemmiljön inom treasuryrelaterade områden. Vi erbjuder även projektledning inom Treasury Management Systems-implementeringar, från RFP till val av leverantör, testning samt utvärdering.
 

Utvärdering av cyberhot

Vi stödjer organisationer vid utvärdering av hot inom Cyber Security och kartlägger sårbarheten inom organisationen.
 

Strategiska treasuryramverk

Vi assisterar organisationer med utvärdering och utformning av treasury strategy-ramverk. Här ingår även att utforma policies, strategier, processer inklusive ramverk för intern kontroll samt riskuppföljning. Inom detta område kan vi även bistå med att utforma en "Treasury 2.0-modell" vilken är baserad på "best practice" på marknaden.
 

Bemanning av en redan etablerad corporate treasury

Vill du förstärka din befintliga corporate treasury-funktion? Vi erbjuder kompetens inom bland annat ledarskap, back-office, risk control och front office.
 

Utvärderingar av dina treasuryprocesser

Vid värdering av finansiella instrument samt utvärdering av ändamålsenligheten i relevanta värderingsprocesser bistår vi med kunskap och bred erfarenhet från såväl den finansiella sektorn samt corporate treasurys.  Vi hjälper även organisationer med utvärdering av säkringsstrategier och relaterade processer.

Treasuryfunktionen i den digitala eran - så ser den ut!

Hur ser framtiden ut för treasuryfunktionen? Vilka utmaningar väntar i samband med digitaliseringen och de nya regelverken? Vi har frågat 220 treasuryansvariga och CFO:er.

Läs mer i rapporten:
"The 'virtual reality' of treasury".

Prisbelönt rådgivning

Vi har utnämnts till "Best Treasury Consultant" i Europa de senaste 15 åren av Treasury Management International.

Kontakta oss

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77