Cash Management

Vi hjälper organisationer med att utforma och implementera ramverk för likviditetshantering vilket inkluderar utvärdering av nuvarande processer likviditetsplanering och rapportering.

Vi erbjuder även rådgivning vid förändring av kontostrukturer, cash pooling, nettning och payment factories samt optimering av rörelsekapital. 

Cash Management | PwC

Kontakta oss

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77