Financial Risk Management

Vi erbjuder rådgivning samt utformande av risk- och finanspolicies genom att upprätta relevanta ramverk och strategier i avsikt att hantera organisationens finansiella risker.

Vi assisterar även organisationer vid utformning och implementation av processer för riskrapportering och riskuppföljning inom områdena: valutarisk, ränterisk, likviditetsrisk och kreditrisk.

Kontakta oss

Daniel Carlsson

Daniel Carlsson

Director, Treasury, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 10