Robotic Process Automation

Vi erbjuder organisationer fullständig support genom hela digitaliseringsprocessen, från utformning av roboticsstrategier

till utredningar av processer som kan vara lämpliga att utvecklas och bli fullt eller delvis automatiserade eller robotiserade.

Robotic Process Automation | PwC

Kontakta oss

Catharina Nilsson

Catharina Nilsson

Treasury, PwC Sverige

Tel 0706-652722

Följ oss i sociala medier