Tredjepartsbestyrkande

Tredjepartsbestyrkande stärker din position på marknaden


Oberoende granskning ökar förtroendet för era tjänster på marknaden och stärker ert kvalitetsarbete internt. Vi har gedigen erfarenhet av tredjepartsbestyrkande och vi arbetar för att ni ska spara tid, resurser och kunna kommunicera trovärdigt med marknaden.

Vi lotsar er genom processen med kvalificerad rådgivning och levererar en rapport där vi bestyrker det ni vill kommunicera. Vi arbetar utifrån godkänd internationell standard för hur tredjepartsgranskning ska genomföras, ISAE 3402.

Kontakta oss

Madeleine Edberg

Madeleine Edberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 99

Claes Mårtensson

Claes Mårtensson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 48