BEPS - Base Erosion and Profit Shifting

Vad innebär BEPS?

BEPS står för den engelska förkortningen Base Erosion and Profit Shifting. BEPS kommer att innebära ett större uttag av bolagsskatter och en omfördelning av beskattningsunderlaget mellan olika länder. 

Internationellt sett har BEPS varit det mest omdiskuterade projektet på skatteområdet de senaste åren. OECD har sedan 2013 lämnat förslag på både förändringar i många typer av regler för beskattning av internationellt verksamma företag, samt införandet av nya regler.

EU har också kommit med förslag, och några av dessa förslag, till exempel en ändring i moderbolagsdirektivet som syftar till att undvika så kallade hybridsituationer, har redan godkänts av EU:s medlemsstater.

Det är högst sannolikt att tvisterna kommer att öka, i synnerhet under de första åren när BEPS implementeras i olika länders lagstiftningar och skatteavtal. Det är därför relevant för internationellt verksamma företag, stora som små, att se över sin skatteposition för att minimera risker av framtida tvister.

Affärskvinna och Affärsman

Så påverkas svenska företag av BEPS

Läs rapporten (på engelska)

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide