E-sport

Vad är E-sport?

E-sport eller elektronisk sport utövas av professionella spelare som på ett organiserat sätt tävlar i videospel. E-sportens grundläggande förutsättningar skiljer sig inte så mycket från traditionella sporter. Spelarna tävlar i olika spel och tittarna underhålls och ingår samtidigt i en gemenskap.

Ekonomi och skatt inom e-sport

Precis som traditionella sporter omfattas självklart även e-sport av de lagar och regelverk som finns inom till exempel skatteområdet. E-sport är precis som traditionell professionell sport ofta internationell vilket kan innebära särskilda utmaningar för såväl spelare som för de företag och andra intressenter som verkar inom och i anslutning till e-sport.

Kontakta oss

Morgan Furby

Morgan Furby

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 27

Peter  Heyne

Peter Heyne

Director, PwC Sverige

Tel 0725-80 04 38

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide