Engagement Center - portal för samarbete, transparens, säkerhet

kvinnor och män i diskussion på Engagement Center

Samarbetsportalen Engagement Center gör det möjligt för våra kunder och för PwC:s team att hantera projekt, dela data och dokument och ha full kontroll på utveckling och leveranser. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp om samarbetet oavsett om det gäller skatterådgivning eller flera olika områden.

Engagement Center är säkert och utvecklat för att användas såväl inom Sverige som internationellt. Frågor och svar kan hanteras på ett ställe, vilket minimerar behovet av att skicka e-post. Portalen fungerar även som ett online-arkiv för uppdragsbrev, deklarationer och slutleveranser och du har möjlighet att se historiska data, dokument och kommunikation. 

Engagement Center underlättar vårt samarbete och gör det lättare för dig att hitta det du behöver, när du behöver det.

Engagement Center i korthet

  • Digital plattform, tillgänglig 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan 

  • Dokumenthantering, fildelning, versionshantering

  • Möjlighet att granska historiska data, dokument och kommunikation

  • Projektledning/arbetsplan (ansvar, status, datum)

  • DMS/affärssystem-integration (tidsbesparing) 

  • Säker dataöverföring mellan ditt team och PwC

  • Tillgång till rapportering och analys, skräddarsydd efter dina behov

  • Idealiskt när teamet finns på många geografiska platser 

  • Underlättar samarbete, effektiviserar kommunikation

  • Direkt tillgång till annan teknologi via Engagement Center 

"Engagement Center är en ny och säker digital plattform som ger dig full koll på vårt samarbete såväl lokalt som globalt."

Kim Jokinen, PwC Tax & Legal, Transformation Lead

Vill du veta mer?

Se vår video på Youtube där vi presenterar Engagement Center.

Kontakta oss

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Tax Transformation Lead, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide