Global mobilitet

Lyckas med global kompetensförsörjning på ett kostnadseffektivt sätt

Vi hjälper dig med all rådgivning du behöver för ett framgångsrikt mobilitetsarbete, oavsett om du har en eller flera anställda som arbetar utomlands. Genom en genomtänkt kompensationspolicy, effektiva processer samt korrekt hantering av skatter, pension, socialförsäkring och immigration kan du säkerställa att du möter verksamhetens mål och de anställdas förväntningar. Vi erbjuder dig en helhetslösning och specialistkompetens inom alla de områden som aktualiseras, både i Sverige och övriga världen.

"Antalet som arbetar utomlands förväntas öka med över 50 procent."

Globala utmaningar

Lyckas med era globala utmaningar

Vi erbjuder allt du behöver för ett framgångsrikt mobilitetsarbete.

Global Employee Mobility

Tjänsteresor

Ta kontroll över företagets tjänsteresenärer

I vår senaste rapport, ”Moving people with purpose”, belyser vi hur en framgångsrik hantering av tjänsteresenärer kan se ut från ett strategiskt perspektiv.

Läs mer om rapporten

Global Mobility Blog

"Insights from PwC global mobility specialists on our client service approach, technical knowledge, culture, brand, technology and more."

Global Mobility Blog

Kontakta oss

Lillon Lindberg

Partner Tax & Legal, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 77

Henrik Lundh Risinggård

Director People & Organisation, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 68

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide