Internprissättning för stora och finansiella företag

Minimerad risk och ökad kontroll med en genomtänkt internprissättning

Globaliseringen och tillväxten inom internationell handel har gjort internprissättning till en nödvändighet för många företag. Men det innebär också att regelverk och lagar har blivit mer komplicerade. Strategier inom internprissättning har blivit en kontroversiell fråga.

I en tid då det är vanligt med budgetunderskott ser myndigheter internprissättning som en måltavla för granskning och kraven på dokumentation ökar.

Vårt globala nätverk finns här för din skull. Med över 3 000 experter i 80 länder har vi en bra bas för att hjälpa dig att utveckla korrekta och skatteffektiva strukturer så att du når dina uppsatta mål. Vi kan hjälpa dig med prissättningsfrågor, dokumentation av era transaktioner samt att agera stöd vid skatterevisioner och rättsprocesser. Vi hjälper er även med hantering av skattefrågor i samband med operationella förändringar, som exempelvis uppbyggnad av ny verksamhet, flytt av verksamhet eller nedläggningar.

Webinar: OECD Transfer Pricing Guidelines Covid 19

Som svar på Covid krisen har OECD publicerat riktlinjer om konsekvenser för internprissättningen. Många koncerner har inrättat sina affärsmodeller och internprissättningspolicys utifrån "business as usual". Pandemin och dagens ekonomiska läge kan ha en inverkan på efterfrågan från kunder och hur leveranskedjor fungerar. Detta får följdeffekter på transaktionsflöden och prissättning inom en internationell koncern. En koncern kan därför behöva utvärdera den nuvarande situationen och anpassa sina strategier inom internprissättning. I webinariet går vi igenom OECDs riktlinjer inom området och påverkan på jämförbarhetsanalyser och allokering av förluster.


TP Talks – Tune in to PwC's podcast

Ta del av de senaste nyheterna om transfer pricing genom att lyssna på PwC:s experter som delar med sig av sina insikter i denna serie med podcasts.

Klicka här för att komma till TP Pod Cast

Kontakta oss

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen

Partner Transfer Pricing, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 95

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide