Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt

kvinna och man kostymklädda står framför dörr

Andelen kvinnliga styrelseledamöter är högst i bolagsstyrelser på Large Cap

Den lista som presenterar högst andel kvinnliga ledamöter i samband med årsstämmorna 2018 är återigen Large Cap med 39 procent kvinnliga ledamöter och är därmed snart i linje med regeringens mål om 40 procent kvinnliga styrelseledamöter. Vi noterar dock att innan årsstämmorna 2018 var andelen kvinnliga ledamöter på Large Cap ännu högre.

Då vi har följt Mid Cap bolagen under ett antal år samt Small Cap och Large Cap i ett par år, kan vi se en  utveckling till att allt fler kvinnor blir valda som styrelseledamöter i styrelserna.

De genomsnittliga arvodena har ökat något till 2018

Generellt har inte totala styrelsearvoden ökat nämnvärt på någon av listorna. Likt föregående år ökar genomsnittligt arvode till styrelsens ordförande och ledamöter i bolagsstyrelser på Small Cap inte nämnvärt vid jämförelse med vad som presenterades i samband med årsstämmorna och samma bolags årsredovisningar från 2017. Något som är anmärkningsvärt är att vd:s fasta lön på Large Cap har sjunkit med runt cirka 700 000 kronor.

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Anders Bryngelsson

Anders Bryngelsson

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-292401

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Auktoriserad revisor och rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 09

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide