Tobaksskatt

Vad är tobaksskatt?

Avreglering och globalisering har skapat förutsättningar för en förändring av tobaksmarknaden mot en mer konkurrensutsatt marknad med gränsöverskridande handel. Sveriges EU-medlemskap innebär att tobaksskatt numera ingår i ett europeiskt sammanhang med delvis harmoniserade regler.

Det förekommer dock skillnader i lagstiftning mellan medlemsländerna, exempelvis är skatten på snus och tuggtobak en nationell skatt i Sverige som inte är EU-harmoniserad. Vidare gäller ett förbud mot utförsel av snusprodukter från Sverige till EU-området.

Att organisera verksamheten rätt är viktigt för att möta krav på bland annat dokumentation och hantering av varor under skatteuppskov. Okunskap om vilka regler som gäller vid tillverkning, import och export, samt förflyttning av varor såväl inom Sverige som mellan länder inom EU:s punktskatteområde kan medföra onödiga kostnader för ditt företag.

 

Vanliga frågeställningar om tobaksskatten

 • Vet du vilka varor som är skattepliktiga och vilka skattesatser som är tillämpliga?
 • Hur stor är skattekostnaden och kostnaden för att administrera dessa skatter?
 • Vilka krav ska vara uppfyllda vid tillverkning, bearbetning, transport och lagring av varorna under skatteuppskov?
 • Hur hanteras skatten i gränssnittet mellan nationella och harmoniserade regler?
 • Vet du hur reglerna skiljer sig åt mellan cigaretter och snus?
 • Vet du vad som gäller vid försäljning till exportbutiker, flygplan, ambassader etc?
 • Hur håller sig företaget uppdaterat när det gäller regelförändringar inom tobaksskatteområdet?

 

Vad vi kan hjälpa till med

 • Frågor vid start av verksamhet, etablering utomlands och organisation av distribution inom och mellan länder, klassificering av varor
 • Frågor kring skatteupplag – nödvändiga registreringar, ställande av säkerhet, krav på bokföring, ledsagardokument m.m.
 • Löpande allmän skatterådgivning, processföring samt kontakter med Skatteverket och Tullverket
 • Rättsutredningar
 • Skattekonsekvensutredningar av investeringsalternativ, logistiska lösningar och organisation av verksamheten
 • Fullständig genomgång av bland annat beräkningsmodeller, rapport- och redovisningsrutiner, för att säkerställa korrekta deklarationer och ansökningar om återbetalning
 • Information till och utbildning av personal
 • Vid internationella frågor kan vi genom vårt internationella nätverk bistå dig med kvalificerad rådgivning

 

Kontakta oss

Fredrik Jonsson

Director Skatterådgivare

Tel 0709-29 41 63

Anders Edlund

Senior Manager

Tel 0725-84 99 61

Följ oss i sociala medier