Skatterådgivning inom offentlig och ideell sektor

Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är några av utmaningarna inom offentlig sektor i Sverige. Många verksamheter söker ständigt efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service. PwC hjälper aktörer inom offentlig sektor med bland annat digitalisering, utveckling av verksamheter och effektivisering av processer för att de ska få ut så mycket nytta som möjligt för de pengar som investeras.

PwC har lång erfarenhet av arbete med den ideella sektorn. Vi har byggt upp kunskap och skaffat oss erfarenheter som gör oss till den ledande sektorspecialisten. Förutom att hjälpa våra kunder att utföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt, medverkar vi även i samhällsutvecklingen. Vi håller utbildningar och seminarier, samarbetar med olika aktörer, sponsrar forskning, ger ut skrifter med mera.

Kontakta oss

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Tax Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 24

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide