Stora företag

Skatterådgivning för stora företag och institutioner

Stora företag och institutioner

PwC Tax erbjuder ett brett spektrum av rådgivningstjänster inom skatt och juridik till svenska och internationella företag. Skattefrågor placeras allt högre upp på företagens agendor till följd av förändrade regleringar, den offentliga diskussionen om skatter, ökade krav på transparens och det stora antalet nya skatteförslag. Skatt ses även som en hållbarhetsfråga som är viktig för företagens varumärke och förtroende.

Vårt övergripande erbjudande är att bidra till att kunderna når sina affärsmål genom att vara en affärspartner som med hög kompetens och affärsmässighet ger råd kring komplexa skattefrågor. Vår skatterådgivning omfattar allt från strategi, planering och rådgivning till genomförande, uppföljning och rapportering.

Kontakta oss

Mikael Carlén

Mikael Carlén

Tax & Legal Services Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 52 12

Följ oss i sociala medier