Storföretagen: Låt inte coronakrisen bromsa upp en skattereform

2020-09-16

kvinna och man diskuterar och gestikulerar

Vi lever i turbulenta tider där människors hälsa är i primärt fokus, samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen är omfattande. Begreppet omstart av ekonomin har använts flitigt under våren och sommaren. Eftersom ekonomins omstart hänger nära samman med skattefrågorna, så tycker vi att det nu är rätt tillfälle att presentera vår rapport "Skattebarometern 2020".

Vad visar då undersökningsresultaten? Det är till exempel tydligt att skattehanteringen fortfarande tar för mycket tid i anspråk för många bolag. Att många bolag dessutom menar att det går åt mer tid till skattehantering nu än för fem år sedan, trots digitaliseringen av samhället, är naturligtvis illavarslande.

När det gäller synen på en skattereform så går åsikterna isär mellan större respektive mindre och medelstora bolag. Storbolagen vill skynda på och tycker inte att coronakrisen ska bromsa det som utlovats i januariöverenskommelsen, det vill säga att en skattereform ska gå i mål under nuvarande mandatperiod.

Tittar vi på enskilda skatter så är det många bolag som vill se regionala skatter i stället för det utjämningssystem som finns i dag. Nya regler för personaloptioner är något som också efterlyses och många bolag skulle överväga att införa ett incitamentsprogram för medarbetarna om regelverket förändras. De mindre och medelstora bolagen vill se förändringar av de så kallade 3:12-reglerna och då handlar det om sänkt skattesats vid utdelning och kapitalvinst.

Vi noterar också att stödet för en alliansregering när det gäller skattefrågor är mycket stort bland bolagen i undersökningen.

Skattefrågorna kommer att fortsätta vara i fokus under de närmaste åren, både under och efter coronakrisen. Förhoppningsvis kan vår undersökning bidra till den fortsatta diskussionen om skatt i ett näringslivs- och samhällsperspektiv.

Trevlig läsning och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!
 

"Många svenska företag anser att det nu är hög tid att genomföra den skattereform som utlovades i januariöverenskommelsen. Det är särskilt de större företagen som är otåliga. 62 procent av storbolagen anser att coronakrisen inte ska bromsa upp genomförandet av en skattereform."

Mikael Carlén, partner och ansvarig för affärsområdet Tax & Legal, PwC Sverige

Om PwC:s undersökning "Skattebarometern 2020"

Undersökningen fokuserar på svenska bolags åsikter om skatter. 300 bolag har medverkat, fördelat på 50 större bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap eller med en omsättning på minst en miljard kronor, samt 250 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50-500 miljoner kronor. Intervjuerna ägde rum via telefon och genomfördes av undersökningsföretaget Norstat under andra kvartalet 2020.

Kontakta oss

Mikael Carlén

Mikael Carlén

Tax & Legal Services Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 52 12

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Partner Tax, Business Conduct Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 24

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide