Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Företagarnas skatteadministration tynger allt mer

2021-09-14

kvinna och man diskuterar och gestikulerar

Med ett år kvar till valet och ett uteblivet januariavtal så växer osäkerheten om skattepolitikens framtida utformning. I PwC:s återkommande undersökning "Skattebarometern" så är resultaten däremot tydliga – många företag brottas med en växande hantering av skatter. Undersökningen visar även att många företag vill återse den skattepolitik som bedrevs under alliansåren, samt  att stödet ökar för grön skatteväxling och regionala skatter.   

Den skatteadministrativa bördan blir tyvärr allt tyngre för många bolag. 32 procent anger att de lägger mer tid på skattehantering nu än för fem år sedan, samtidigt som bara åtta procent menar att tidsåtgången har minskat.

– Undersökningen ger tydliga signaler om att det finns ett förenklingsbehov när det gäller skattehantering. Den uteblivna skattereformen måste nu ersättas genom ett strukturerat helhetsgrepp på svenska företags skattesituation, menar Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare med inriktning mot mindre och medelstora företag på PwC.
 

"Det finns ett förenklingsbehov när det gäller skattehantering. Den uteblivna skattereformen måste nu ersättas genom ett strukturerat helhetsgrepp på svenska företags skattesituation."

Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare, PwC

Stödet ökar för grön skatteväxling

Undersökningen visar även att andelen bolag som förespråkar en grön skatteväxling har ökat till 77 procent från förra årets notering på 68 procent. Bara drygt var femte respondent tycker att den gröna skatteväxlingen är fel väg att gå.

– Klimatfrågorna hamnar allt mer i fokus för näringslivet. Det här är en utveckling som vi även ser inom vår verksamhet där skatt som hållbarhetsfråga växer i betydelse. Det finns en förväntan om att företagen ser på skatt som en del av ett samhällsansvar och inte enbart som en kostnad, säger Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familje- och entreprenörsföretag.
 

"Klimatfrågorna hamnar allt mer i fokus i näringslivet. Denna utveckling ser vi även inom vår verksamhet där skatt som hållbarhetsfråga växer i betydelse."

Oscar Warglo, skatterådgivare, PwC

Regionala skatter som framtida alternativ till skatteutjämning

Frågan om skatteutjämning är ständigt aktuell och en viktig del av diskussionen om utformningen av framtidens samhälle och förutsättningarna för en levande landsbygd.
– Regionala skatter kan vara en viktig pusselbit för skapa tillväxtmöjligheter och inflyttning i fler delar av Sverige. Här visar resultaten att närmare hälften av bolagen nu förespråkar varierade regionala skatter på företagande, säger Ulrika Lundh Eriksson.

Det är dock stora skillnader mellan olika bolag i undersökningen, för samtidigt som 53 procent av de mindre och medelstora bolagen välkomnar en sådan förändring, så är det bara 28 procent av de stora bolagen som har samma åsikt.

Tjänstepensionen och personaloptioner kan lösa kompetensbrister

I dag brottas många bolag med kompetensutmaningar och det här en utveckling som riskerar att bli allt mer alarmerande. Enligt företagen i undersökningen kan personaloptioner och utvecklade pensionslösningar vara viktiga delar för en framtida kompetenslösning.

– Fyra av tio mindre eller medelstora bolag skulle överväga att införa ett incitamentsprogram för medarbetarna om regelverket för personaloptioner förändrades. Med stor sannolikhet är det förenklingar som efterfrågas, eftersom nuvarande regelsystem många gånger uppfattas som komplicerat och resurskrävande, menar Oscar Warglo och avslutar;
– Det är även intressant att pension alltmer ses som ett lockbete för att dra till sig kompetens, där 13 procent av de mindre eller medelstora bolagen planerar för höjd tjänstepension redan under de närmaste tre åren.
 

"Fyra av tio mindre eller medelstora bolag skulle överväga att införa ett incitamentsprogram för medarbetarna om regelverket för personaloptioner förändrades."

Oscar Warglo, skatterådgivare, PwC

Företagen vill tillbaka till Alliansens skattepolitik

Undersökningen visar även att den forna Alliansens skattepolitik står högt i kurs och föredras av 42 procent av de svarande. Endast fyra procent uppger att den nuvarande regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet är bäst när det gäller skattefrågor. Ett tänkbart konservativt block med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna attraherar inte heller fler än 9 procent av bolagen när det gäller skattepolitiken.
 


Andra intressanta resultat från undersökningen är bland annat:

 • Fler bolag vill se sänkt inkomstskatt på arbete
  Företagen fortsätter att lyfta sänkta arbetsgivaravgifter som den viktigaste enskilda åtgärden inom skatteområdet. Samtidigt klättrar inkomstskatter på listan över skatter som bör prioriteras att sänka - från 19 procent förra året till 30 procent i år.
 • Fastighetsskatten oroar
  Undersökningen har även tittat närmare på vilka skatter som företagarna oroas mest över när det gäller införande eller återinförande. Fastighetsskatten är fortsatt  den skatt som ses som mest negativ och som anges av 44 procent av bolagen, vilket är i nivå med förra årets undersökning. 
 • De mindre och medelstora bolagen vill utveckla 3:12-reglerna
  Resultaten visar att framförallt mindre och medelstora bolag vill se förändringar av regelverket  i en riktning som gynnar Sveriges företagare. I första hand är det sänkt skattesats vid utdelning och kapitalvinst som bolagen vill se förändringar kring.
   

Om PwC:s undersökning "Skattebarometern 2021"

Undersökningen fokuserar på svenska bolags åsikter om skatter. 325 bolag har medverkat, fördelat på 100 större bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap eller med en omsättning på minst en miljard kronor, samt 225 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50-500 miljoner kronor. Intervjuerna ägde rum via telefon och genomfördes av undersökningsföretaget Norstat under våren 2021.

Kontakta oss

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 010-213 14 17

Oscar Warglo

Oscar Warglo

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 40

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide