Skatteprocesser mot Skatteverket

Allt svårare skattelagstiftning leder till fler och större tvister mot Skatteverket

Skattelagstiftningen blir allt mer komplicerad. Beroende på hur regler ska tolkas och bevisning bedömas kan både möjligheter och risker uppstå. En skatteprocess innebär ofta betydande ansträngningar för den som ifrågasätts av Skatteverket. Inte sällan rör det sig om stora belopp och komplicerade frågor, där Skatteverkets resurser kan synas som oändliga. Utan rätt hjälp kan en skattskyldig därför uppleva en skatteprocess mot Skatteverket som en Davids kamp mot Goliat. 

PwC kan hjälpa er att få rätt

Ett beslut från Skatteverket som, vid en första anblick, framstår som välmotiverat kan visa sig ha brister. Ibland är också rättsläget osäkert, och detta utan att det framgår av Skatteverkets beslut. I sådana situationer kan man behöva processa för sin sak. Det ställer höga krav på kunskap om skattereglerna, men även om det skatteprocessuella regelverket. 

Det sägs ibland att det är en sak att ha rätt, men en helt annan sak att faktiskt få rätt vid en prövning i domstol. För att maximera möjligheterna att få rätt i domstol är det därför mycket viktigt att en skatteprocess hanteras på rätt sätt från början. PwC kan hjälpa er med att på ett strukturerat och effektivt sätt hantera de skatteprocesser som uppstår. 

PwC har en särskild skatteprocessgrupp med erfarna medarbetare

PwC:s skatteprocessgrupp består av ett antal erfarna personer med mångårig erfarenhet av arbete med skatteprocesser, såväl från PwC men även från tidigare anställningar i till exempel Skatteverket eller domstol. Medarbetarna i PwC:s skatteprocessgrupp finns över hela landet och täcker alla skatteslag. 

För att nå framgång i en skatteprocess krävs en hög teknisk kunskap om, och erfarenhet av, att processa i domstol. Dessutom krävs en god känsla för vilken typ av bevisning som kan vara viktig för utgången i fallet. Det är också centralt att ha specialistkunskaper om de relevanta skatteregler och den rättspraxis som just det aktuella fallet kräver. Våra erfarenheter gör att ni kan känna er trygga med hanteringen av skatteprocessen, och vilka steg som bör tas och när, för att kunna uppnå en så bra lösning som möjligt på skattetvisten. 

En skatteprocess är nästan alltid ett lagarbete, med flera olika kompetenser som tillsammans gör skillnad och som ger resultat. Kombinationen av era kunskaper om bakgrunden till skeendet och våra kunskaper om skattereglerna och de processuella spelreglerna gör skillnad. När dessa kompetenser kombineras så uppnås bäst resultat i tvisten. En skatteprocess bör därför ha en tydlig plan - en strategi - baserad på just det enskilda fallets omständigheter och särdrag, där vi och ni samverkar.

Vad gör PwC:s skatteprocessgrupp och vad kan vi hjälpa er med?

Vi hjälper och företräder både företag och privatpersoner i skatteärenden hos Skatteverket och i de allmänna förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen) som överprövar Skatteverkets beslut. Gruppens medlemmar har även betydande erfarenhet av att assistera vid ansökningar om förhandsbesked från Skatterättsnämnden samt Högsta förvaltningsdomstolen. 

Vi har därför goda möjligheter att hjälpa er i skatteprocessen mot Skatteverket. Ju tidigare vi kommer in, desto bättre.

Kontakta oss för att få veta mer och hur vi kan hjälpa till med er skatteprocess.

Kontakta oss

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson

Tax & Legal Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 19

Mylene Beiming

Mylene Beiming

Partner Tax Stockholm, Business Conduct Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 65

Följ oss i sociala medier