Skatterapportering, deklaration och skattestrategi

Bygg lönsamma strategier med kontroll över skattesituationen

Vi hjälper dig att ta kontroll över skattesituationen i ditt företag på såväl ett lokalt som ett globalt plan. Genom att se till helheten och er specifika situation skapar vi förutsättningar för att ditt företag ska kunna bygga lönsamma strategier för framtiden. Du kan bland annat få hjälp med skattepolicys, upprättande och granskning av deklarationer, skatterapportering och övrig finansiell rapportering.
 

Kim Jokinen ger dig svaret på 5 snabba frågor i filmen ”Tax Transparency – ett nytt synsätt på skatt?” 5 svar om Tax Transparency.

Tax Function of the Future

Globala företag verkar i miljöer med allt mer komplicerade skatteregler och krav på transparens. Detta ställer ökade krav på skatterapporteringen för företagens skattefunktion.

Läs mer om värdeskapande skatterapportering

Kontakta oss

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide