Skatterapportering och skattestrategi

Skatterapportering och deklarationsarbete har alltid varit en del av kärnverksamheten för företags skatteavdelning. Förutom korrekt hantering av data och rapportering finns numera ett ökat krav på att skatterapporteringsprocessen ska inkludera ökad automatisering, bättre integrering av data och processer, utökade analysmöjligheter samt vara föremål för gedigna interna kontroller. Genom att integrera dessa funktioner i skatterapporteringsprocessen kommer skattefunktionen kunna både förbättra kvalitén på skatterapporteringen, men även effektivisera processerna och därmed frigöra tid för skatteavdelningen att fokusera på strategiska och operationella frågor. 

Vi arbetar tillsammans med våra klienter med att förbättra den nuvarande skattefunktionens arbete med skatterapportering och deklarationsarbete i syfte att effektivisera processerna och samtidigt minska kostnader och öka lönsamheten för skatteavdelningen. Därtill hjälper vi bolag att förbättra de interna kontrollerna och processerna vad gäller skattefrågor. 

Utöver skatterapportering är en tydlig och genomarbetad skattestrategi och policy också ett effektivt sätt för företag att både internt och externt kommunicera bland annat hur företaget arbetar med skattefrågor, såväl lokalt som globalt, hur man hanterar skatterisker och hur företaget interagerar med externa parter såsom lokala skattemyndigheter.  Dessa dokument är således ett effektivt verktyg för att öka förtroendet för företag både gentemot företagets egna intressenter men även gentemot allmänheten.
 

Kontakta oss

Peter  Heyne

Peter Heyne

Director, PwC Sverige

Tel 0725-80 04 38

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Tax Transformation Lead, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier