Stöd till HR med ansvar för internationell personal

kvinna i digitalt möte

Många av PwC:s kunder vittnar om att det av olika anledningar är utmanande att hantera medarbetare som rör sig över gränser, så som internationella tjänsteresenärer men också utsändningar på långa eller korta kontrakt, på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt. 

PwC tillhandahåller support som skapar en effektiv och samordnad lösning för våra kunders hantering av internationellt rörliga medarbetare. Våra tjänster skräddarsys efter behov från det att en internationell förflyttning identifierats till och med att medarbetaren avslutar sitt utlandsuppdrag. PwC säkerställer löpande den dagliga processen med stöd till medarbetare, HR organisation, linjechefer och övriga intressenter. 

En säker process innefattar också en översyn och upprättande av nödvändiga policydokument samt processkartor.
 

Ekonomisk arbetsgivare i Sverige – nu är propositionen lämnad

Läs artikel på Tax matters

Kontakta oss

Gisela Sjödahl

Gisela Sjödahl

Director, Malmö, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 79

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide