Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Tax technology

man och kvinna planerar framtidens skattefunktion, tax tech

Framtidens skattefunktion 

Globalisering, lagstiftning och snabb teknikutveckling betyder utmaningar men också nya möjligheter. Dessa möjligheter vill vi inom PwC ta vara på. Av den anledningen har vi skapat ett team som är specialiserade inom Tax Technology. Teamet utvecklar effektiva lösningar för såväl dagens som framtidens skatteavdelningar. Den senaste tekniken i kombination med hög skattekompetens bidrar till mer effektiv hantering vid förändringar i lagstiftningen, minskade kostnader, mer effektiva processer och möjlighet att använda visualiserad data som underlag för beslut.

Behovsanpassade lösningar

Behovsanpassade integrerade lösningar, som bygger på relevant teknik i kombination med specialistkompetens inom skatt, ger möjlighet att utveckla en skattefunktion som är redo för framtiden. 

Vi anpassar oss självklart efter dig som kund vilket betyder att vi har olika roller, plattformar och erbjudanden beroende på vilket behov som finns. 

 • Programleverantör – Tillhandahålla generiska eller anpassade tekniska lösningar för att effektivisera och lösa era utmaningar.

 • Technology Enabler – Träning i hur ny teknik som data & analytics, robotics och blockchain kan användas för att förbättra processer och minska administration.

 • Strategisk partner – Integrerat samarbete för att definiera er transformations- strategi och skapa processer som integrerar ny teknik.

Nya kompetenskrav för skattejurister

Framgångsrika skatteavdelningar och skattekonsulter behöver redan idag och ännu mer  i framtiden vara skickliga inom såväl dataanalys, statistik och teknologi som inom processutveckling och förändringsledning.

Eftersom det är en omöjlighet att vara specialist inom alla dessa områden och samtidigt ha den djupa kärnkompetens inom skattejuridik som krävs, står helt nya kompetenser högt upp på önskelistan vid rekrytering. Det handlar om ett flertal olika typer av specialister till exempel inom IT, Business Intelligence/dataanalys samt inom projektledning för att kunna utveckla och genomföra företagets strategier inom Tax Technology och transformation.
 

Plattformar och erbjudanden:

 • Engagement Center – Samarbetsportal som innehåller dokumenthantering, arbetsflöden m.m. och som även är utgångspunkt för alla övriga PwC-verktyg.

 • Smart DAC6-verktyg – Självbetjäningsverktyg för kunder som stöder centraliserad/ decentraliserad compliance avseende obligatoriska DAC6-krav.

 • Begränsning av ränteavdrag – Verktyg för att beräkna effekterna av nya reglerna för ränteavdrag och definiera strategi för framtida hantering, finansiering och omstrukturering.

 • ITX Edge – Modulverktyg för hantering av VAT-compliance, inklusive inlämning i flera jurisdiktioner, automatiserade riskbedömningar och klassificeringar.

 • GCD Reporter – Global samarbetsplattform för Transfer Pricing-dokumentation. Ger möjlighet till effektivt samarbete kring alla era globala TP-dokumentationsprojekt.

 • MyMobility – Verktyg för att hantera global arbetskraft, inklusive uppdrag och affärsresenärer på ett effektivt sätt. Tillhandahåller tjänster till både anställda och företag.

 • Verktyg som är specifikt inriktade på SME-segmentet – Automatiserad riskanalys för pensionshantering, fastighetsbolag, momshantering med mera
 • Data och Analytics utbildning för skatteavdelningar – Utbildning i datahantering, modellering och visualisering med hjälp av verktyg som Alteryx, Tableau, Power BI och så vidare. Möjliggör för användare att hantera data på ett mer effektivt sätt.
   

Spännande framtid för skattejurister

Uppföljning sker allt oftare med hjälp av relevant data via tydligt visualiserade dashboards. Skatterapportering kommer även i många fall att ske dynamiskt i realtid.

Förändringstakten är med andra ord hög och en nyckel till framgång är kontinuerlig utveckling och förflyttning av fokus från compliancearbete till mer strategiskt arbete för att i allt högre grad bli  en viktig strategisk tillgång för företaget.

Skattejurister står inför en spännande framtid med många nya utmaningar. Några exempel på sådana kan vara att skaffa sig en ännu djupare förståelse för affärsverksamheten, att kunna föra strategiska diskussioner med företagsledningen, att kunna använda relevant data som underlag och att samarbeta med kollegor inom “nya” kompetensområden. Samtidigt är det oerhört viktigt för verksamma skattejurister att fortsätta utveckla sin höga skattetekniska kompetens.
 

Kontakta oss

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Tax Transformation Lead, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide