Tjänsteresenärer

man på tåg med mobil och surfplatta

Fokus på gränsöverskridande personal och internationella tjänsteresenärer (Business Travellers) ökar i många länder. Det ökade intresset visar sig inom många områden, exempelvis immigration, utstationeringsdirektivet inom EU (Posted Workers Directive), skatt för individer och företag, samt socialförsäkringsområdet.

Hantering av internationella tjänsteresenärer har därför blivit en arbetsgivarfråga och med tanke på de utmaningar som finns, är det viktigt för företag att ha kontroll över sina tjänsteresenärer. Det är bland annat viktigt att veta vilka personer som reser i tjänsten och vilka funktioner de har.

Det är också viktigt att veta till vilka länder personerna åker till, och hur länge de stannar. Företag med internationella tjänsteresenärer behöver även säkerställa att de har bra rutiner på plats för en effektiv hantering.

Ett exempel på utmaning är att Sverige kommer att införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp från och med den 1 januari 2021, vilket kan leda till beskattning av resenären från första dagen. Företag behöver därför veta i vilken utsträckning personal åker till Sverige för att arbeta här. 

Ändringsdirektivet gäller från den 30 juli

Ett annat exempel är det så kallade Ändringsdirektivet avseende utstationerad personal till Sverige. Propositionen godkändes av Riksdagen den 16 juni 2020 vilket betyder att Ändringsdirektivet kommer att börja gälla från och med den 30 juli 2020.

Direktivet syftar till att ytterligare stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. En av de största förändringarna är att en utstationering till Sverige ska anmälas redan från första dagen, från tidigare efter femte dagen. 

PwC har ett flertal tjänster och verktyg som hjälper våra kunder att hantera internationella tjänsteresenärer på ett effektivt sätt. I våra erbjudanden har vi stort fokus på teknologi och en förenklad och automatiserad hantering. Några exempel: 

 


Nya skatteregler om ekonomisk arbetsgivare införs den 1 januari 2021

Läs mer om frågeställningar
som är viktiga att beakta


Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - Riksdagen har nu fattat beslut

Läs artikel på Tax matters

Kontakta oss

Örjan Berg

Örjan Berg

Director, Göteborg, PwC Sverige

Tel 0729-80 97 55

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide