Tull

Effektiv och säker tullhantering sänker dina kostnader

Sänk företagets tullkostnader genom en effektivare planering av tullhanteringen och ökad kännedom om vilka regler som gäller för just ditt företag. Vi erbjuder erfarna specialister med gedigen erfarenhet av tullfrågor och vårt globala nätverk stödjer dig i alla länder där du är verksam.

Sänkta tullkostnader

Sänk tullkostnaderna med Duty Scannern

Med hjälp av PwC:s Duty Scanner kan vi föreslå åtgärder som leder till lägre tullkostnad och minskad administration samtidigt som vi identifierar risker i er tullhantering.

Läs mer om PwC:s Duty Scanner

Kontakta oss

Ulrika Badenfelt

Tel 0729-80 92 94

Följ oss i sociala medier