PwC - ett passionerat och autentiskt ledarskap

Pernilla Nordström, PwC

Pernillas avsnitt i podden "Mitt ledarskap" har titeln "Varför våga söka ett chefsjobb fast du inte känner dig helt redo?".

Lyssna på Pernilla Nordström, PwC, i podden "Mitt ledarskap"

PwC är ett av flera större företag som är med i podden "Mitt Ledarskap". Pernilla Nordström, director, berättar om sin syn på ledarskap och kultur från olika perspektiv och perioder i sin karriär.
 

Pernillas avsnitt i podden "Mitt ledarskap" har titeln "Varför våga söka ett chefsjobb fast du inte känner dig helt redo?" och i det delar Pernilla generöst med sig av olika erfarenheter under sin karriär.

Eller som Pernilla uttrycker det: "Så här kan en ledarskapskarriär också se ut".
 

Vi står för ett passionerat och autentiskt ledarskap

Det är viktigt eftersom rådgivningsrollen som är central i vår verksamhet ställer höga krav på förmåga att leda både sig själv och andra. Vi är dessutom en organisation i snabb förändring.

Ledarskapet på PwC ska vara passionerat och autentiskt. Det innebär att vi drivs av ett genuint intresse för PwC:s syfte och att vi som ledare är trygga och grundade i oss själva.
 

Inom PwC betraktas alla som ledare

Vi har våra värderingar och PwC Professional som hjälper oss att navigera i vår vardag samt ledare som agerar förebilder utifrån detta. En föränderlig värld kräver dock att vi hela tiden utvecklar vårt personliga ledarskap för att vara relevanta.

Bland annat krävs det mod och passion av våra ledare samt att vi fortsätter skapa förtroende, bygga tillit, delegera och coacha andra i tider av förändring. 

 

"Våga söka ett chefsjobb fast du inte känner dig helt redo."

Pernilla Nordström, director PwC

Lyssna på Pernilla Nordström!

Pernillas avsnitt i podden "Mitt ledarskap" har titeln "Varför våga söka ett chefsjobb fast du inte känner dig helt redo?"


Till podden

"Jag öppnade min Upward Feedback en fredag eftermiddag och hade överhuvudtaget inte någon beredskap för vad som skulle komma."

Pernilla Nordström - ur podden "Mitt ledarskap"

Din personliga ledarskapsresa börjar dag ett

Hos oss på PwC påbörjar alla medarbetare det vi kallar för sin personliga ledarskapsresa redan första anställningsdagen. Inom PwC är alla ledare, oavsett om du är i början av din karriär då du leder dig själv eller om du har flera års erfarenhet av att leda projekt, team eller kunder.
 

Vi har våra värderingar och PwC Professional som hjälper oss att navigera i vår vardag samt ledare som agerar förebilder utifrån detta. En föränderlig värld kräver dock att vi hela tiden utvecklar vårt personliga ledarskap för att vara relevanta. Bland annat krävs det mod och passion av våra ledare samt att vi fortsätter skapa förtroende, bygga tillit, delegera och coacha andra i tider av förändring. 
 

PwC satsar på ledarskap

Som medarbetare på PwC kan man utveckla sitt ledarskap genom att ta aktivt ansvar för sin personliga utveckling, bland annat genom att ha ett “growth mindset”. Det innebär att man som medarbetare är nyfiken och ser varje situation, erfarenhet och utmaning som ett tillfälle att lära och växa. Det är i det dagliga arbete som man ges störst möjlighet till utveckling och chans till feedback. Varje medarbetare behöver kontinuerligt reflektera kring vad som kan vara hens nästa utvecklingssteg.

 

"Are you ready to explore the next step in your leadership journey?"

Alexandra Starenvik, ansvarig Talent & Development
Alexandra Starenvik, ansvarig Talent & Development

"För att bedriva ett starkt ledarskap är hållbara arbetsförhållanden, mångfald och likabehandling samt kontinuerlig och värdehöjande kompetensutveckling centrala dimensioner som varje ledare behöver driva och där vi värnar om vår familjära kultur."

Kontakta oss

Pernilla Nordström

Pernilla Nordström

Director Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0729-80 90 63

Följ PwC Karriär