Att lyckas med affärer i USA

Vill du ha hjälp att ta dina affärer över Atlanten?

Vill du hitta förvärvsobjekt, samarbetspartners eller starta bolag i USA? Behöver du analysera marknadspotentialen för en produkt eller tjänst? Har du inblick i affärskritiska skillnader i affärskultur, redovisningsregler och skattesystem? Eller vill du helt enkelt realisera dina tillgångar i USA och flytta hem till Sverige så förmånligt som möjligt?

Skatteoptimering och strategisk rådgivning vid affärer i USA
Tack vare ett erfaret team av specialister på vår US-desk och ett aktivt globalt nätverk kan du få hjälp att optimera möjligheterna på bägge sidor Atlanten. Det kan gälla allt från strategisk rådgivning och skatteoptimering till värdering, transaktionsstöd eller efterlevnad av redovisnings- och rapporteringskraven.

Krav i USA
Det är nämligen skilda krav när det gäller såväl börsen som ägarstyrning och intern kontroll – din verksamhet måste leva upp till både amerikanska Sarbanes-Oxely Act och den svenska koden för bolagsstyrning.

Vill du veta mer? Välkommen, vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss

Ulla Söderholm

Director

Tel 0709-29 38 22

Följ oss i sociala medier