Danish Desk - att göra affärer i Danmark

30/04/07

Vilka skatteregler gäller i Danmark? Hur startar man upp en filial? Vilka finansieringsalternativ är att föredra?

Effekterna av Öresundsbron är tydliga. Satsningen länkade samman Sverige med kontinenten – både infrastrukturmässigt och som värdeskapare. Satsningen blev en tydlig symbol för en ny regional affärsanda. Integrationen av Öresundsregionen pågår för fullt. Bland annat sker en mängd nyetableringar på båda sidor av sundet. Nya frågeställningar och problem dyker upp – men framför allt möjligheter!

För att möta Öresundsregionens behov av expertkunnande har PwC i Malmö och Köpenhamn skapat Danish Desk. I teamet arbetar svenska och danska specialister tillsammans för att generera optimal nytta för ert företag.

Vad kan vi hjälpa dig med?

  • Aktuella redovisningsfrågor i Danmark
  • Bolagsbeskattning och individbeskattning i Danmark
  • Frågor vid etablering av verksamhet i Danmark
  • Personalrelaterade frågor samt gällande regelverk för individer som bor och arbetar på olika sidor av sundet
  • Obeståndsfrågor
  • Beskattning av fastigheter i Danmark
  • Pensionsförsäkringssystemet i Danmark
  • Incitamentsprogram
  • Moms i Danmark

...och därtill ett flertal olika områden.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag i regionen? Kontakta våra specialister!

Kontakta oss

Tord Sassler

Revision

Tel 010-212 70 94

Kennet Nissen

Director

Tel 0709-29 16 54

Kontakta oss

Ann Strömbäck

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 40

Följ oss i sociala medier