India Desk: att göra affärer i Indien

Indian Desk

Att göra affärer i Indien

Indian Desk är en PwC-satsning som syftar till att kunna tillmötesgå våra kunders behov på ett samlat sätt kring Indienrelaterade frågor. Vi hjälper både indiska företag som vill etablera sig i Sverige, samt svenska bolag som vill, eller redan har etablerat sig i Indien.

Vårt Indian Desk-team består av medarbetare från flertalet serviceområden och vi kan erbjuda utbildning och hjälp inom revision, redovisningsregler, hjälp och utbildning i skattefrågor. Vi har också tillgång till best practice och specialister inom svåra redovisningsfrågor. Våra medarbetare har också erfarenhet från Indiens affärsliv och förståelse för komplexa situationer som kan uppstå.

Med hjälp av våra internationella kontakter och nätverk, samt såklart PwC Indien, kan vi erbjuda stöd avseende olika aspekter av etablering och utveckling av affärsverksamhet i Indien. Med regler som ofta ändras och många restriktioner på olika nivåer, kan Indien vara ett svåröverskådligt land ur regelsynpunkt. Vi hjälper också till med kontakter till exempelvis berörda myndigheter och lokala agenter. Byråkratin kan vara svår att överbrygga, liksom språket och de kulturella nyanserna.

Som kund till oss i Sverige kan vi förmedla kontakter och dela med oss av den extensiva kunskap och erfarenhet vi har av företagande i Indien på olika nivåer. PwC arbetar även branschspecifikt och kan därför bidra med benchmarking samt erfarenheter från andra företag i olika storlekar som verkar på internationell nivå.

Svenska företag med verksamhet i Indien

Aktuella frågor som vi kan hjälpa ditt företag med:

  • Skatt- och tullfrågor vid import och export.
  • Due diligence och strukturering vid företagsförvärv.
  • Revision och redovisningsfrågor.
  • Individfrågor som uppehålls- och arbetstillstånd, individbeskattning.
  • Moms- och skattefrågor.
  • Transfer pricing-avtal.
  • Rådgivning kring företagsform och att starta bolag i Sverige.
  • Rådgivning kring val av företagsform och att starta bolag i Indien.

Vår integrerade Indian Desk gör skillnad

Vi har såväl lokala erfarenheter och globala nätverk för att hjälpa företag att maximera möjligheterna. Om och om igen berättar våra kunder att vår kunskap om deras verksamhet och deras bransch är det som skiljer oss från mängden.

PwC i Sverige består av 3 600 medarbetare på 130 kontor, globalt är vi mer än 180 000 anställda i 158 länder. Vårt vidsträckta nätverk gör att vi alltid försökter hjälpa våra kunder på bästa tänkbara sätt.

Engelsk version: Doing business in India

Kontakta oss

Ann Strömbäck

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 40

Följ oss i sociala medier