Optimera stödfunktionerna för att nå långsiktig framgång

Business Services Transformation, BST

Det är möjligt att driva stödfunktioner effektivare och mer produktivt genom att centralisera, standardisera och utnyttja tekniska lösningar.

Samtidigt är det önskvärt att använda rätt kombination av så kallade ”shared services” (centraliserade stödfunktioner) och ”outsourcing” (leverans av processer eller funktioner från en tredje part).Är balansen rätt kan du både förbättra servicen och samtidigt minska kostnaderna för verksamhetens stödfunktioner.

Med hjälp av standardiserade processer och system får er organisation en gemensam helhetssyn och högre effektivitet, det frigör också tid för kärnverksamheten och hjälper dig att fatta bättre beslut. Att optimera stödfunktionerna kan också tillföra mervärde till verksamheten genom högkvalificerad personal.

Du kan få hjälp när:

  • det finns behov att minska stödfunktionernas kostnader, förbättra funktionernas service eller förnya och förbättra avtal
  • du överväger att implementera ett Shared service center eller outsourca vissa typer av funktioner
  • du ska genomföra större verksamhetsförändringar.


Kontakta oss

PwC hjälper dig att utveckla verksamheten utifrån dina förutsättningar och behov. Våra specialister kan hjälpa både mindre och medelstora företag och större organisationer och internationella företag. Vi finns i hela landet, och har globala specialister inom PwC:s nätverk i 160 länder.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Läs våra kundcase Så här har vi hjälpt tre kunder att optimera sina stödfunktioner

Tre sätt att utveckla och optimera stödfunktionerna

Vi kan hjälpa dig att utveckla och optimera stödfunktionerna på olika sätt. Här är tre av dem:

Vision och strategi – Att definiera visionen för leveranserna av affärstjänster och hur ni ska nå dit, fastställa en modell för arbetssättet och ta fram en detaljerad projektstudie för hur affärstjänsterna är tänkta att levereras.

Shared Service Center – Att fastställa och implementera ett servicecenter och stödja er efter implementering för att maximera den framtida nyttan. Vi hjälper er med en lösning som är effektiv för hela verksamheten, inte bara en enskild avdelning. Vi kan även hjälpa er att analysera er nuvarande lösning för att säkerställa en optimal leverans, även i relation till andra företag.

Outsourcing – Vi ger rådgivning i alla aspekter kring outsourcing, exempelvis utvärdering av outsourcing och hur ni får det största möjliga avtalsvärdet. Vi kan också ge stöd efter det att outsourcingen är genomförd för att maximera den framtida nyttan.


Kontakta oss

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Partner

Tel 0709-29 35 57

Följ oss i sociala medier