Business Strategy

Skapa vinnande strategier

De allra flesta företagsledare har fokus på att förändra och anpassa företagets strategi. Genom att sätta tydliga mål, en tydlig affärsmodell, innovativ kultur, teknologi och mätetal får företagsledare tillgång till underlag och verktyg för att göra de rätta valen för att nå tillväxtmålen.

Vi hjälper dig att göra just detta genom att utveckla en strategi från handling till genomförande.

Vilken strategi passar dig bäst?

Strategisk planering: Vi hjälper dig att sätta din ambition, skapa och utvärdera viktiga initiativ, identifiera alternativ för att fylla eventuella luckor gentemot din ambition, samt att leverera enligt din plan.

Tillväxtstrategi: Lyckade tillväxtstrategier bygger på att kommersialisera innovationer så att de kan bli nya intäktskällor för er organisation och era intressenter. Vi hjälper till med att utveckla de strukturer som gör det möjligt för att främja innovationer.

Finans- och förvärvsstrategi: Skaffa dig en fördjupad förståelse för din marknad genom modellering-, konkurrens- och prissättningsanalys. Vi genomför due diligence-analys, integrationsplanering samt utför integrationstjänster efter sammanslagningar, oavsett om det gäller små, medelstora eller stora transaktioner.

Kundstrategi: Kunderna står i centrum i allt från affärsstrategi till leverans. Vi hjälper dig att nå ut till er målgrupp, sälja produkter och tjänster, ge bättre kundservice, engagera kunder i alla kanaler samt att använda affärsinsikter för att fatta bättre beslut

Design av affär och teknologi: Vi erbjuder en djup branschinsikt i hur banbrytande teknikplattformar och innovationer kan bidra till att ni når de strategiska affärsmålen.

Organisationsstrategi: För att uppnå en strategisk likriktning inom organisationen krävs att strategin och dess strukturer, processer och medarbetare hänger ihop. Vi hjälper dig att förvandla strategierna till ett långsiktigt aktieägarvärde.

Tecken på att du kan stå inför dessa strategiska frågor

 • Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna
 • Företaget presterar sämre än sina konkurrenter
 • Ni förlorar marknadsandelar till antingen traditionella eller nya konkurrenter
 • Innovationsstrategin följer inte era tillväxtmål
 • Nya produkter har inte levererat de förväntade marginalförbättringarna
 • Ni vill förbättra den totala kundupplevelsen och övervaka de faktorer som styr kundlojalitet och kundnöjdhet
 • Aktiekursen sjunker eller är oförändrad
 • Ni kan inte hålla jämna steg med den förändring som krävs i och med ökningen av antalet mobila enheter, sociala medier och förändrade kundkrav
 • Du vill förstå din exponering i förhållande till olika marknader, kunder, partner och leverantörer och vara säker på att du har rätt investeringsportfölj
 • Du vill ha en oberoende och objektiv utvärdering och validering av er strategi, samt avgöra om ni har rätt mix av verksamheter
 • Ni överväger att genomföra, eller har nyligen avslutat en fusion eller ett förvärv

Så kan PwC hjälpa dig med din strategi

Omfattande kompetens. Vi vänder strategisk insikt till operativ verklighet genom att använda en blandning av strategiska, funktionella och tekniska experter.

Praktiskt tillvägagångssätt. Vi kombinerar våra förmågor för att utveckla strategier som verkligen kan utföras – och vi kan hjälpa till att genomföra dessa strategier.

Oberoende men med nytt perspektiv. Vi använder oberoendet som kommer med en Big 4-revisionsbyrå tillsammans med ett annat perspektiv än vad som erbjuds av ett traditionellt strategibolag.

Noggrannhet i rätt takt. Vi använder kreativ analys och branscherfarenhet för att förankra våra insikter i de korta tidsramar som speglar våra erbjudanden och erfarenhet.

Ett globalt nätverk som levererar lokalt. Vi levererar lösningar som fungerar, med tillgång till kapacitet i världsklass som finns tillgänglig i och med vårt globala nätverk.

Vår arbetsstil och engagemang. Våra team som arbetar med kunder på alla nivåer för att få saker gjorda får mycket positiv feedback från kunder om hur det är att arbeta med oss.

Kontakta oss

Peter Malmgren

Peter Malmgren

Consulting Leader, PwC Sverige

Tel 0723-53 00 20

Följ oss i sociala medier