The New Equation

Genom att kombinera vår uppfinningsförmåga och erfarenhet med teknisk innovation hjälper vi företag att leverera hållbara resultat i en snabbrörlig värld. Det är kärnan i vår nya strategi!

Den nya ekvationen

Vår nya strategi – The New Equation – adresserar två fundamentala och sammanflätade behov som organisationer behöver leverera på idag. Först, behovet av att snabbt och framgångsrikt agera på de stora förändringar som formar världen: digital disruption, klimatfrågan, geopolitisk osäkerhet, social spänning och effekterna av covid-19. För det andra, behovet av att bygga och bibehålla förtroende i en tid med många olika intressenter och en komplex kravbild. Sammantaget innebär dessa förändringar en ny ekvation att lösa för både våra kunder och för oss.
 

Vi bygger långsiktigt hållbara värden som gör skillnad

Vår strategi personifierar vilka vi är: en “community of solvers” som samarbetar och agerar på oväntade sätt för att leverera långsiktigt hållbara värden för organisationer, deras kunder, intressenter och samhället i stort. 

Vår formel för detta är enkel: vi kombinerar vår unika spetskompetens med digitala lösningar och teknologi. Det är så vi levererar nya värden och upplevelser som gör verklig skillnad.

 

Förtroende kan inte köpas – det måste förtjänas!

Förtroende har aldrig varit viktigare. Det är länken som binder samman din organisation, dina medarbetare, dina kunder och dina intressenter med världen. Vi vet att förtroende inte går att köpa. Det är något du förtjänar i varje interaktion, varje upplevelse, varje relation och varje leverans.

Vi levererar högsta kvalitet med stor integritet och objektivitet. Det är resultatet av en miljö som präglas av flexibilitet, uthållighet och målmedvetenhet där våra medarbetare kan ge våra kunder den premiumleverans de förväntar sig – gång på gång.
 

Vi är en community of solvers

The New Equation innebär en framtid som leds av människor och accelereras av ny teknik. För oss går människa och teknik hand i hand. Det handlar om hur vi kombinerar vår uppfinningsförmåga med teknologi och digitala lösningar för att leverera snabbare, smartare och bättre resultat – samtidigt som vi bygger förtroende hos intressenter genom hela värdekedjan.
 

“De djupgående förändringarna i omvärlden innebär nya typer av ekvationer som behöver lösas. Alla aktörer i samhället behöver stå för ett förtroendefullt agerande för att vara relevanta, oavsett om det handlar om mångfald och inkludering, klimatpåverkan eller finansiell rapportering. The New Equation handlar om att skapa förtroende och lösa viktiga problem – för våra kunder och för samhället i stort."

Sofia Götmar-Blomstedt, vd, PwC Sverige

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier