CFO-tjänster för entreprenörsledda och privatägda bolag

Vi hjälper dig som CFO att lösa dagens problem och driva morgondagens utveckling

CFO:er och ekonomichefer i entreprenörsdrivna och privatägda bolag har ofta ansvar inom flera olika områden utöver att hantera redovisning och rapportering. Arbetsuppgifterna är därför många samtidigt som resurserna inom ekonomifunktionen ofta är begränsade. Vissa arbetsuppgifter är ganska enkla och rutinartade medan andra är mer komplexa och kräver särskild kompetens och erfarenhet som ofta saknas. Utmaningarna inom yrkesgruppen är ofta liknande, till exempel upplever många CFO:er och ekonomichefer att de är relativt ensamma i sin roll, att förändringstakten är hög samtidigt som tiden för att effektivisera och utveckla ekonomiavdelningen saknas.  

Känner du igen dig i den här beskrivningen? Då ska du läsa vidare om hur vi kan stötta dig och din ekonomifunktion.

Förändringar i vår omvärld leder till att kraven på ekonomifunktionen kommer att öka. Ny teknik skapar möjligheter att arbeta effektivare samtidigt som den tekniska utvecklingen ger ökade möjligheter för CFO:er att utveckla ekonomiavdelningen till att ta en mer rådgivande funktion. Här är data och dataanalyser viktiga medel för att utveckla bolagets ekonomistyrning och interna rapportering. 

Ekonomiavdelningen kommer i framtiden inte enbart att ha rollen som redovisare med ansvar för den externa rapporteringen. CFO:n och ekonomiavdelningen förväntas ta en större och mer rådgivande roll, vilket ställer krav på nya arbetssätt, annan kompetens och mer tid för utveckling.

Vi har ett team av erfarna medarbetare som tidigare arbetat som CFO:er på entreprenörsledda och privatägda bolag och där flera dessutom har erfarenhet som revisorer eller redovisningskonsulter. Utöver detta har PwC specialister inom alla de områden som CFO:er och ekonomiavdelningar har ansvar för.

Lär känna en av våra affärsrådgivare

Patrick Karlsson, PwC

Patrick hjälper dig med rådgivning inom redovisning och ekonomistyrning

Patrick Karlsson har gedigen erfarenhet av både familjeägda företag och Private Equity-bolag. Han har tidigare arbetat som CFO i privatägda företag och börsbolag samt haft ansvar för konsolidering, utländska dotterbolag och börsfrågor. I dag arbetar han bland annat med rådgivning inom redovisning, ekonomistyrning samt styrelse- och ägarfrågor.

Kontakta Patrick
Kontakta våra affärsrådgivare

Vår lösning

Våra erfarna CFO-rådgivare kan agera som bollplank, stöd och projektledare när vi skräddarsyr en lösning som passar för just ditt företag. Vi kan hjälpa dig att lösa de problem och utmaningar som du som CFO och din ekonomiavdelning har på både kort och lång sikt. Vi involverar våra specialister inom PwC för att säkerställa att du får tillgång till rätt spetskompetens när det behövs. Vår ambition är att hjälpa dig att lösa dagens problem samt att driva morgondagens utveckling mot en mer effektiv och värdeskapande ekonomifunktion. 

CFO-rådgivare beskriver tjänster inom finansiell rapportering och redovisning

Exempel på tjänster inom finansiell rapportering och redovisning

 • Rådgivning i komplexa redovisningsfrågor till exempel tillämpning av standarder, lagar och regler såsom K2, K3 och Bokföringslagen

 • Byte av redovisningsstandard

 • Stöd vid upprättande av finansiella rapporter, koncernredovisningar, kassaflödesanalyser, fusions- och filialredovisning 

 • Upprättande av ekonomihandbok

 • Utveckling av processer för bokslut, koncernredovisning, årsredovisning samt styrande dokument, exempelvis rapporteringsinstruktion

 • Utbildning och kompetensutveckling av ekonomifunktionen

Exempel på områden där vi agerar som resursförstärkning, bollplank, rådgivare och projektledare

 • Byte av ERP-system

 • Bättre nyttjande av befintligt ERP-system

 • Effektivisering av ekonomifunktionen (digitalisering, automatisering med mera)

 • Utveckling av rutiner och processer för finansiell planering (budget/prognos, scenarioanalys)

 • Kassaflödesprognoser och kassaflödesförbättringar

 • Lönsamhetsanalyser och kostnadseffektivisering

 • Kalkylering

 • Utveckling av internredovisning och ekonomisk styrning

 • Managementrapportering

 • Utveckling av interna kontroller

 • Utvärdering av ekonomiavdelningen

Det finns redan flera olika sätt för dig som CFO att lösa dina utmaningar. Du kan till exempel anställa personal, hyra in kompetens eller outsourca vissa funktioner och processer. Vi menar att vårt erbjudande många gånger är en bättre lösning för dig som kund. Vårt erbjudande är skalbart och vi agerar som rådgivare och bollplank där det primära syftet är att stötta och utveckla både dig och din ekonomiavdelning.

För att summera vårt erbjudande. Vi ger dig:

 • stöd i befintliga arbetsuppgifter samt i utvecklingen till en modern, effektiv och värdeskapande ekonomifunktion

 • ett flexibelt erbjudande som efter behov både kan öka och minska i omfattning

 • rätt kompetens utifrån behov och tillgång till hela PwC:s tjänsteutbud och specialister

 • en rådgivare, projektledare och sparringpartner i ditt utvecklingsarbete.

kvinna läser på mobil om CFO Services

Vill du ha stöd i din roll som CFO?

Kontakta oss affärsrådgivare (se information nedan) för att diskutera ett möjligt samarbete eller boka ett förutsättningslöst möte.

Vill du arbeta med tjänster för CFO:er?

Är du intresserad av att arbeta med tjänster riktade mot CFO:er i entreprenörsledda och privatägda bolag? Kontakta då gärna någon av oss affärsrådgivare. Du kan också läsa mer om vilka andra möjligheter som finns på PwC på våra karriärsidor.

Insikter

PwC publicerar varje år många rapporter inom olika områden. Läs vår senaste rapport med direkt koppling till CFO-rollen: Digital CFO Study 2022

 

Kontakta oss

Anders Bryngelsson

Anders Bryngelsson

Affärsrådgivare, regionansvarig västra, PwC Sverige

Tel 0709-292401

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Affärsrådgivare, regionansvarig Stockholm, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 09

Malin Knutsson

Malin Knutsson

Affärsrådgivare, regionansvarig södra, PwC Sverige

Tel 0709-29 54 30

David Hedlund

David Hedlund

Affärsrådgivare, regionansvarig mellan/norra, PwC Sverige

Tel 0709-29 18 20

Följ oss i sociala medier