CFO-tjänster för entreprenörsledda och privatägda bolag

Vi hjälper dig som CFO att lösa dagens problem och driva morgondagens utveckling

CFO – en roll i snabb förändring

Förändringar i vår omvärld leder till att kraven på ekonomifunktionen ökar. Ny teknik skapar möjligheter att arbeta effektivare samtidigt som den ger ökade möjligheter för CFO:er att utveckla ekonomiavdelningen mot en mer rådgivande funktion. 

I framtiden kommer ekonomiavdelningen inte enbart att ha rollen som redovisare med ansvar för den externa rapporteringen, utan CFO:n och ekonomiavdelningen förväntas ta en större och mer rådgivande roll, vilket ställer krav på nya arbetssätt, annan kompetens och mer tid för utveckling.

CFO:er och ekonomichefer i entreprenörsledda och privatägda bolag har ofta ansvar för flera olika områden samtidigt som resurserna är begränsade. Många CFO:er upplever att de är ensamma i sin roll, samtidigt som förändringstakten är hög och tiden för att effektivisera och utveckla ekonomiavdelningen saknas.  

PwC har ett team av erfarna medarbetare som tidigare arbetat som CFO:er på entreprenörsledda och privatägda bolag och där flera dessutom har erfarenhet som revisorer eller redovisningskonsulter. Utöver detta har PwC specialister inom alla de områden som CFO:er och ekonomiavdelningar har ansvar för.

Se sändningen från CFO-dagen 24 maj

Se inspelningen från CFO-dagen, eventet för dig som är CFO, ekonomichef eller annan beslutsfattare inom ekonomifunktionen.

Se CFO-dagen

Ta tempen på din ekonomifunktion!

Nu har du möjlighet att kostnadsfritt få en översiktlig analys av din ekonomifunktion och hjälp att prioritera nästa steg för hur den ska bli ännu mer effektiv och värdeskapande. Svara på några korta frågor, så får du sedan träffa någon av våra duktiga affärsrådgivare i en digital workshop. 

Till frågorna

Vår lösning

Våra erfarna CFO-rådgivare kan agera som bollplank, stöd och projektledare när vi skräddarsyr en lösning som passar för just ditt företag. Vi kan hjälpa dig att lösa de problem och utmaningar som du som CFO och din ekonomiavdelning har på både kort och lång sikt. Vi involverar våra specialister inom PwC för att säkerställa att du får tillgång till rätt spetskompetens när det behövs. Vår ambition är att hjälpa dig att lösa dagens problem samt att driva morgondagens utveckling mot en mer effektiv och värdeskapande ekonomifunktion. 

Exempel på tjänster inom

Chief Financial Officer – det här ingår i rollen

Vilka ansvarsområden ligger vanligtvis på CFO:ns bord? Vad krävs för att du ska lyckas i rollen? Det diskuterar PwC:s Lena Hasselborn och Henrik Clerselius i ett inlägg på Företarbloggen.

Läs inlägget på Företagarbloggen

Vi kan hjälpa dig med

 • Rådgivning i komplexa redovisningsfrågor till exempel tillämpning av standarder, lagar och regler såsom K2, K3 och Bokföringslagen
 • Byte av redovisningsstandard
 • Stöd vid upprättande av finansiella rapporter, koncernredovisningar, kassaflödesanalyser, fusions- och filialredovisning 
 • Upprättande av ekonomihandbok
 • Utveckling av processer för bokslut, koncernredovisning, årsredovisning samt styrande dokument, exempelvis rapporteringsinstruktion
 • Utbildning och kompetensutveckling av ekonomifunktionen

Vi kan hjälpa dig med

 • Byte av ERP-system

 • Bättre nyttjande av befintligt ERP-system

 • Effektivisering av ekonomifunktionen (digitalisering, automatisering med mera)

 • Utveckling av rutiner och processer för finansiell planering (budget/prognos, scenarioanalys)

 • Kassaflödesprognoser och kassaflödesförbättringar

 • Lönsamhetsanalyser och kostnadseffektivisering

 • Kalkylering

 • Utveckling av internredovisning och ekonomisk styrning

 • Managementrapportering

 • Utveckling av interna kontroller

 • Utvärdering av ekonomiavdelningen

Värdet för dig som kund

Det finns flera olika sätt för dig som CFO att lösa dina utmaningar. Du kan till exempel anställa personal, hyra in kompetens eller outsourca vissa funktioner och processer. Vi menar att vårt erbjudande många gånger är en bättre lösning för dig som kund. Det är skalbart och vi agerar som rådgivare och bollplank där det primära syftet är att stötta och utveckla både dig och din ekonomiavdelning.

För att summera vårt erbjudande. Vi ger dig:

 • stöd i befintliga arbetsuppgifter samt i utvecklingen till en modern, effektiv och värdeskapande ekonomifunktion

 • ett flexibelt erbjudande som efter behov både kan öka och minska i omfattning

 • rätt kompetens utifrån behov och tillgång till hela PwC:s tjänsteutbud och specialister

 • en rådgivare, projektledare och sparringpartner i ditt utvecklingsarbete.

Patrick Karlsson, PwC

Patrick hjälper dig med rådgivning inom redovisning och ekonomistyrning

Patrick Karlsson har gedigen erfarenhet av både familjeägda företag och Private Equity-bolag. Han har tidigare arbetat som CFO i privatägda företag och börsbolag samt haft ansvar för konsolidering, utländska dotterbolag och börsfrågor. I dag arbetar han bland annat med rådgivning inom redovisning, ekonomistyrning samt styrelse- och ägarfrågor.

Kontakta Patrick


{{filterContent.facetedTitle}}

Se våra webbinarier

CFO Scale Up Arena

2023-04-25

CFO Scale Up Arena

2022-12-06

Kontakta oss

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Affärsrådgivare, regionansvarig Stockholm och mellan, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 09

Malin Knutsson

Malin Knutsson

Affärsrådgivare, regionansvarig södra och västra, PwC Sverige

Tel 0709-29 54 30

Följ oss i sociala medier