Hälso- och sjukvård

Effektiv vård med patienten i centrum

Utmaningar inom svensk hälso- och sjukvård

Den svenska hälso- och sjukvårdsbranschen står inför samma utmaningar som i övriga världen med demografiska förändringar samt ökande kostnader parallellt med begränsade resurser. Samtidigt leder individens ökade engagemang för den egna hälsan till ökade krav på tillgänglighet och kvalitet inom vården. 

Tekniken möjliggör nya sätt att engagera oss i vår egen vård, men utmanar också den roll som vårdpersonal i framtiden kommer att spela. Samtidigt är det tydligt att olika patientgrupper – och individer – kräver olika typer av vård. Vårdformerna behöver individanpassas i högre grad än i dag.  Digitala lösningar och ny teknik är inte lösningen på alla utmaningar, men kan frigöra resurser och tid som krävs för den vård som förutsätter ett fysiskt personligt vårdmöte.
 

Sveriges kommuner och regioner

Läs mer om våra satsningar på regioner (före detta landsting)


Lärdomar för digital transformation av vård/omsorg

Nu kan du se inspelningen från PwC:s seminarium på Kvalitetsmässan! Covid-19-pandemin har inneburit en omfördelning av sjukvårdens resurser till covidvården, vilket har medfört att de patienter som nu kommer till vården är sjukare och mer vårdkrävande. I tillägg fanns det problem med köer och långa väntetider redan innan pandemin så en redan ansträngd situation har förvärrats. Därför är de lärdomar som har upparbetats under pandemin viktiga för att kunna bibehålla och öka hastigheten i det framtida utvecklingsarbete. Under detta pass presenteras de viktigaste lärdomarna samt förslag på konkreta områden som måste beaktas i transformationen av framtidens vård och omsorg.

Henrik Schildt, branschexpert, Christina Mannerheim, rådgivare inom hälso- och sjukvård PwC, Johan Magnusson, digitaliseringsforskare och professor vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs Universitet, och Anna Rundberg, primärvårdschef Region Halland.
 

Erfarenheter från pandemin – en verktygslåda för framtidens vård och omsorg

Dags att prioritera hjärnhälsa och förbättra liv!

En av tre svenskar kommer någon gång att drabbas av en hjärnsjukdom och försämrad hjärnhälsa. Hur kan ett revisions- och rådgivningsföretag tillsammans med ett läkemedelsföretag bidra till forskning, hjärnhälsa och ett bättre liv?

#Hjärnhälsa2030 ska öka kunskapen kring hjärnans sjukdomar och bidra till att hjärnhälsa prioriteras i hela samhället.

#Hjärnhälsa2030
 

Erfarenheterna från pandemin – en verktygslåda för framtidens vård

Baksidan med pandemin har varit tydlig inom sjukvården, med hög belastning och allt längre vårdköer. Men nu visar en ny rapport, framtagen av PwC i samarbete med AbbVie och Telia, att delar av den svenska sjukvården även har påverkats positivt av pandemin. Det handlar bland annat om att nyttan med digital vård har synliggjorts, minskad byråkrati och en tydligare kärnverksamhet.

Ladda ner och läs rapporten 
 

illustration hälsovård

Få stöd av PwC:s experter inom hälso- och sjukvårdsbranschen

PwC har bred specialistkompetens inom hälso- och sjukvårdsbranschen, inom områden som e-hälsa och virtuella vårdlösningar och dess påverkan på såväl vårdens ledning och styrning som på processer och arbetssätt.

PwC gör studier och framtidsanalyser på innebörden av framtidens e-hälsa, ur den digitala patientens och vårdpersonalens perspektiv. Tillsammans med våra specialister och vårt globala nätverk kan vi hjälpa dig med din med din hälso- och sjukvårdsverksamhet.
 

Vi har kompetens inom

 • Genomlysningar
 • Utredningar
 • Förändringsledning
 • Innovationsstöd
 • Offentlig-privat samverkan
 • Vårdval
 • Välfärdsteknik
   
 • IT-styrning
 • Fastighetsförvaltning
 • Finansiering
 • Fusioner
 • Förvärv 
 • Revisionstjänster för offentlig sektor

Nio av tio föredrar vård på distans framför fysiska vårdbesök

Digitaliseringen av vården har accelererat under den pågående pandemin. Nu visar ny statistik att en stor majoritet av de som har använt digital vård kommer att fortsätta med det även framöver. Väldigt många kan även tänka sig att ingå i pilotprojekt och tester, till exempel när det gäller digitala verktyg och patientövervakning på distans. Resultaten kommer från en internationell undersökning där PwC har ställt frågor till drygt 10 000 vårdkonsumenter om erfarenheter från pandemin och synen på framtidens vård.

Läs mer om rapporten

 

kvinna får vård på distans av läkare

Finansdagen 2021: Hållbarhet och försäkring

Samtal och resonemang kring hälsa, försäkring och finansbranschens medarbetare. PwC:s Henrik Schildt, branschexpert hälso- och sjukvård, samtalar med Frans Lindelöw om bland annat prevention, ny teknik och om varför förebyggande hälsa är så viktig för svenska företags konkurrenskraft.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide