Effektiva incitamentsprogram och bonussystem

kvinna och män sitter och diskuterar på kontor

Vill du få ut mer av företagets kvalificerade personal?

Behöver ni incitamentsprogram till företagsledning och anställda? Vill ni se över företagets långsiktiga ersättningssystem i samband med ett förvärv eller en börsnotering? Vilka krav ställer företagets strategi, aktieägare och andra intressenter? Hur ser programmen ut hos konkurrenter och marknaden i övrigt? Hur ska programmen implementeras?

Parallellt med en ökad fokusering på aktieägarvärde och humankapitalets betydelse hårdnar konkurrensen om kvalificerad personal och det gäller för dig och din verksamhet att skapa genomtänkta incitamentsprogram som tar hänsyn till helheten.

Till ditt förfogande står specialister som tar fram lösningar på alla de frågor som aktualiseras när ett lyckat program ska utformas: human resources, finans, skatt, redovisning, institutionella ägares riktlinjer, administration och internationella skillnader. Tack vare gedigen erfarenhet från både små och stora företag, noterade som onoterade, i alla branscher, kan du få hjälp med allt från strategiskt upplägg till projektledning, utvärdering av skattekonsekvenser och implementering av internationella incitamentsprogram. Uppdragen omfattar såväl incitamentsprogram baserade på finansiella instrument – till exempel aktier och optioner – som bonussystem baserade på företagets finansiella utveckling eller individuella mål.

Vill du veta mer om incitamentsprogram och bonussystem? Kontakta oss – vi hjälper dig gärna!
 

Exempel på frågor vi arbetar med:

  • Utvärdering av lämpligt program utifrån företagets strategi och situation
  • Finansiell strukturering av program
  • Analys av redovisningsmässiga aspekter
  • Utredning av nationella och internationella skattefrågor
  • Värdering av företaget och aktuella finansiella instrument
  • Framtagande av nödvändig formalia och juridisk dokumentation
  • Information till personalen
  • Löpande kartläggning av programmen i noterade bolag

CEO Survey 2022: oroväckande brister i företagens incitamentsprogram

Att attrahera och behålla rätt medarbetare är en ständigt aktuell utmaning för många företag och organisationer. Såväl dina potentiella nyrekryteringar som befintliga medarbetare kommer oundvikligen att ställa frågorna  “Varför ska jag arbeta på ditt företag” och "varför ska jag stanna kvar". Du måste ha rätt processer och strategier på plats för att vara en maximalt attraktiv arbetsgivare. Incitamentsprogram utgör ett beprövat verktyg i detta arbete. Men många incitamentsprogram missar viktiga delar som dagens medarbetare premierar. PwC:s CEO Survey 2022 bygger på svar från 4 500 företagsledare från 89 länder. Undersökningen belyser en oroväckande klyfta mellan företagens långsiktiga strategier och vad man väljer att inkludera i incitamentsprogrammen. Endast 39 procent av de globala respondenterna har sina incitamentsprogram kopplade till kundnöjdhet, 36 procent till medarbetarengagemang och 23 procent till automation och digitalisering.

Sambandet mellan sociala och miljörelaterade mål och ekonomiska incitament är ännu svagare. Endast 11 procent av företagsledarna uppger att de har sina incitamentsprogram kopplade till mål om jämnare könsfördelning, 13 procent har en koppling till minskning av växthusgaser och 8 procent till etnisk mångfald. 6 procent av företagsledarna säger att de inte följer upp någon av de nämnda parametrarna i sina långsiktiga strategier och hela 35 procent har ingen koppling alls mellan de undersökta målen och sina personliga incitamentsprogram.

– Detta är naturligtvis en olycklig och ovälkommen utveckling. Utmaningen som många företag har är att de sitter med hopplöst förlegade parametrar som styr incitamentsprogrammen. Här har bolagsstyrelser ett extra stort ansvar att designa incitamentsprogram som är lyhörda och relevanta gentemot medarbetarnas och marknadens förändrade kravbilder, kommenterar PwC:s Shirin Arvanius, skatteexpert med incitamentsprogram som specialitet.
 

Kontakta oss

Shirin Arvanius

Shirin Arvanius

Head of People & Organisation, Tax, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 24

Michal Herink

Michal Herink

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 96

Magnus Lidén

Magnus Lidén

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 07

Följ oss i sociala medier