Välkommen till Skattedagen 24 april 2024

Välkommen att delta på plats i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Du kan också delta digitalt.

Skattedagen 2024: Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

Omvärlden förändras ständigt och i snabb takt. Osäkerheten är stor, samtidigt som det vid förändring även skapas nya möjligheter. Därför bjuder vi nu in till Skattedagen 2024. Där kommer vi att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till förändringar och dra nytta av de möjligheter som uppstår.

Vi kommer bland annat att beröra områden som resilient & sustainable supply chains, Artificiell Intelligens, tillväxtstrategier, hållbarhet, transparens, aktuella skattefrågor och regelverk. Under diskussionerna kommer olika kompetenser att mötas för att ge en mångsidig och holistisk syn på hur vi med hjälp av nya insikter och verktyg tillsammans kan skapa förutsättningar för hållbar utveckling.

Agendan kan skilja sig något åt på respektive ort och uppdateras löpande. Välkommen!

Du kan välja att delta på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Det går även bra att delta digitalt.

Eventet är kostnadsfritt.

Har du frågor? Kontakta Marie-Anne Brändström
Anmäl dig här

Anmäl dig till Skattedagen 2024


Onsdag 24 april 2024

9.00-16.00

Stockholm, Göteborg, Malmö och digitalt


Se sändningen från Skattedagen 2023

Digital agenda

Tid  
9.00-9.30 Kaffe och registrering
9.30-9.40 Välkommen
9.40-10.40 Omvärld & framtid, Dr. Kjell A Nordström
11.00-11.45 Resilient & sustainable supply chains - VAT, customs, transfer pricing and more
11.45-12.30 Lunch
12.30-13.15 It's all about change. Implementing Artificial Intelligence/GenAI - Experiences within Tax 
13.30-14.10 Post Deal Integration - Operational and Tax perspectives
14.20-15.00 Aktuella skattefrågor & trender
15.10-16.00 Är ett nytt landskap och innehåll för arbetsgivares ersättningsmodeller i antågande?
16.00 Avslutning
   
Följ oss i sociala medier