PwC och Workday – vi hjälper dig att framtidssäkra din verksamhet

Allt fler företag vill ställa om sin verksamhet och öka graden av digitalisering och automatisering. Med Workdays plattform som grund, erbjuder PwC ett komplett utbud av tjänster inom digital omställning av ekonomi- och personalfunktionen. Vårt koncept hjälper dig att lösa dagens problem och gör dig redo inför framtiden – vad den än för med sig. 

PwC samarbetar med Workday för att erbjuda våra kunder verksamhetsspecifika och resultatinriktade tjänster för digital omställning. Med hjälp av PwC:s expertis inom olika områden kan vi säkerställa ett smidigt införande av Workday i kundens verksamhet.

Vi ger dig tillgång till PwC:s globala nätverk av experter inom vitt skilda områden som exempelvis verksamhetsmodeller, affärsprocesser, skattefrågor, riskhantering och förändringsledning. Våra kundteam har alltid en lokal förankring. Vi kombinerar på så sätt vår globala kapacitet med lokal förmåga.

logo Workday

Träffa PwC på Workday Elevate 16 april

Läs mer och anmäl dig här

Så kan vi hjälpa dig

Inom ramen för Workdays plattform finns olika lösningar: Financial Management, Human Capital Management och Adaptive Planning. PwC kan hjälpa till med implementering och kringtjänster till samtliga dessa lösningar.

Workday Financial Management

Workdays lösning “Financial Management” är en digital, integrerad plattform som gör det möjligt för företag att förbättra och effektivisera sin ekonomifunktion. Den tillhandahåller en stabil grund för korrekt data, spårbara arbetsflöden, databehandling i realtid och ett brett utbud av finansiella analyser.

PwC:s tjänsteerbjudande kombinerar god förståelse för ekonomifunktionen med insikter i Workdays molnbaserade plattform för att skapa större noggrannhet och transparens. Lösningen ökar produktiviteten, säkerställer enhetlighet i finansiell rapportering och policyer, och sänker kostnaderna tack vare kortare tid för implementering. 

Systemet är molnbaserat, kostnadseffektivt och användarvänligt med mobil åtkomst. Det bygger på realtidsinformation och ger förbättrad styrning och regelefterlevnad med hjälp av automatisering

Workday Human Capital Management

Workdays lösning “Human Capital Management” (HCM) är en digital, integrerad plattform som hjälper företag att skapa en personalfunktion som inte enbart hanterar personaldata, utan också ger stöd i att uppnå hela verksamhetens affärsmål.

Vi stöttar dig i att modernisera din verksamhetsmodell och leveransen av dina tjänster, och kan genomföra en omställning som integrerar verksamhetens samtliga funktioner, inklusive processoptimering och förmåga att skapa samsyn bland chefer och ledare. 

Workday tillhandahåller en HCM-plattform som utvecklas i takt med verksamheten. Plattformen kan på ett smidigt sätt integreras med andra delar av organisationen, och levererar kraftfulla analyser för bättre beslutsfattande och resultat.

Varför är Workday och PwC en bra kombination? Vad tillför partnerskapet för värde för mig som kund?

  • Workday jobbar med ett fåtal partnerföretag som de regelbundet utvärderar för att säkra kvaliteten. Det ger en trygghet för dig som kund att anlita ett företag som är certifierat och godkänt av Workday. 
  • PwC är implementationspartner till Workday och kan, om så önskas, stötta kunden hela vägen från strategi och behovsanalys, via själva implementeringen till förvaltning, support och utbildning.  
  • Vi på PwC har både djup och bred kompetens inom områdena ekonomi och personal. Vi förstår processer och rutiner och har erfarenhet av att arbeta med kunder i komplexa projekt för digital omställning. 
  • Därutöver har vi expertis inom juridik, regelefterlevnad, riskhantering samt AI och automation, vilket gör att vi kan stötta i de flesta frågor som kan uppstå vid en implementering.

Hur ser arbetsprocessen ut om jag anlitar PwC för implementeringen av Workday?  

Ofta vill våra kunder göra en förflyttning eller förändra sin strategi i samband med upphandlingen av nytt ekonomi- och HR-system. Därför föregås denna ofta av en behovsanalys. 

Utifrån de behov som finns, tar vi gemensamt fram en kravspecifikation som i sin tur ligger till grund för vår rekommendation av lämpliga leverantörer. Det kan vara Workday, men även andra leverantörer kan komma i fråga. 

Om kunden väljer att gå vidare med Workday stöttar vi i rollen som implementationspartner. Vi säkerställer alltid ett gediget stöd inom projekt- och förändringsledning. Förändringsledning är nyckeln till en lyckad systemimplementering och kan inte underskattas.

Vi stannar kvar hos kunden efter att implementeringen är klar för att utveckla och förfina plattformen i takt med att behoven förändras.

PwC + Workday

I EMEA-regionen har samarbetet mellan PwC och Workday pågått sedan 2010. PwC Sverige har varit integrationspartner till Workday sedan 2022.   

Bland gemensamma kundprojekt kan nämnas: 

  • Dun & Bradstreet – Workday Financials

"PwC samarbetar med Workday för att erbjuda våra kunder verksamhetsspecifika och resultatinriktade tjänster för digital omställning. Med hjälp av PwC:s expertis inom olika områden kan vi säkerställa ett smidigt införande av Workday i kundens verksamhet."

Lars Johansson, rådgivare på PwC

Kontakta oss

Lars Johansson

Lars Johansson

Ansvarig Workday Financial Management, PwC Sverige

Tel 0730-82 55 83

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Ansvarig Workday HCM, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 55

Följ oss i sociala medier