Fastighetsrådgivning - rådgivningstjänster fastighetssektorn | PwC

PwC Real Estate Corporate Finance erbjuder flertalet rådgivningstjänster inom fastighetssektorn, allt från sälj- och förvärvsrådgivning inklusive Due Diligence till strategisk rådgivning och värdering. Vår avdelning består av cirka 25 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö med såväl ekonomisk som fastighetsekonomisk bakgrund.

Tillsammans med vårt stora skatte- och revisionsteam på cirka 60 personer erbjuder vi en bred och djup kompetens inom hela fastighetssektorn. Denna kompetens gör det möjligt att erbjuda rådgivning av allra högsta kvalitet till just dig.

PwC Real Estate Corporate Finance grundades för cirka 20 år sedan. Från starten till i dag har vi varit involverade i flertalet av de allra största transaktionerna på både den svenska och nordiska fastighetsmarknaden. Läs mer om våra referenscase här på sajten.

Här är ett urval av tjänster som PwC Real Estate Corporate Finance erbjuder:

Säljrådgivning – Få ut det mesta av din affär

 • Initial värdering för att bedöma sannolik prisnivå.
 • Due Diligence för säljarens räkning för att förbereda en lyckad affär och för att undvika negativa överraskningar.
 • Strukturering av transaktionen ur ett fastighets- och skatterättsligt perspektiv.
 • Upprättande av informationsmemorandum, marknadsföring etc. samt organisering av budgivning och förhandlingar.

Köprådgivning – Vi hittar lösningar och ge råd om möjligheter och risker

 • Ledande rådgivningstjänster inklusive initiering av transaktioner via sökning av objekt och köpmandat.
 • Analys, kontroll och värdering för att förbereda bud.
 • Finansiella modeller och IRR-analyser.
 • Full Due Diligence avseende fastighets-, finansiella och kommersiella frågor.
 • Stöd vid fastighetstransaktioner och förhandlingar/överlåtelseavtal.
 • Tjänster efter transaktionens genomförande – identifiera och realisera potentialer.

Strategisk rådgivning – För att maximera lönsamheten

 • Fastighets- och portföljvärdering samt analys inför beslut.
 • Ekonomiska modeller, prognoser och scenariostudier för fastigheter och fastighetsbolag.
 • Lantmäteri och fastighetsskattefrågor.
 • Fastighetsredovisning för att säkerställa kontrollen av fastighetsbeståndets förvaltare.
 • Riskanalys och utvärdering av projektorganisationer för att uppnå god lönsamhet.
 • Rådgivning i samband med omstruktureringar och förändringsprocesser.
 • Ägarstyrning och styrelserapportering för att uppnå ökad inre och yttre effektivitet
 • Rådgivning avseende fastighetsreglering och fastighetstaxering


Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa just dig.

Kontakta oss

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg

Real Estate Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 08

Patrik Texell

Patrik Texell

Ansvarig Real Estate Deals, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 91

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Tax Real Estate Leader, partner, PwC Sverige

Tel 0728-80 96 50

Erika Nettrander

Erika Nettrander

Ansvarig Real Estate Legal, PwC Sverige

Tel 0738-60 18 52

Följ oss i sociala medier