Revision inom fastighetsbranschen

En värdeskapande revision utförd av branschspecialister

PwC erbjuder fler än 50 specialister inom fastighets- och entreprenadsektorn som kan revision, redovisning och rådgivning inom din bransch.

Vi har gedigen erfarenhet av stora, publika bolag samt mindre och medelstora aktörer inom fastighetsägande och förvaltning, transaktioner, finansiering, riskhantering och strategier för såväl privat som offentlig verksamhet.

 • Våra revisionsteam är erfarna inom fastighets- och byggverksamhet.
 • Vi har erfarenhet av och förstår utmaningarna och möjligheterna inom bygg- och fastighetsbolag.
 • Våra revisionstjänster omfattar granskning av internkontroller, finansiella rapporter och ekonomisk redovisning.
 • Vi erbjuder en direkt och öppen dialog, inklusive värdeskapande och tydliga råd.
 • Vi lämnar löpande hjälp och förutseende råd för att säkerställa kvalitet och värde i alla delar av revisionen.
   

Pålitliga finansiella rapporter

 • Analys och utveckling av innehåll och struktur i årsredovisningar, prospekt etc.
 • Råd om finansiell affärskommunikation.
 • Stöd och förslag vid upprättande av finansiella rapporter.

Alla aspekter på redovisningen

 • Stöd i redovisningsfrågor och övergång till IFRS.
 • Råd i frågor om redovisning av komplicerade transaktioner.
 • Skräddarsydd utbildning av företagets personal.
 • Kartläggning och rådgivning beträffande snabbare och effektivare redovisningsrutiner.
   

Vi har kontor över hela landet och finns nära dig.

Välkommen att kontakta oss!
 

Läs mer om våra revisionstjänster

Till tjänster inom Revision

Kontakta oss

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg

Real Estate Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 08

Patrik Texell

Patrik Texell

Partner, Real Estate Deals, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 91

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Tax Real Estate Leader, partner, PwC Sverige

Tel 0728-80 96 50

Erika Nettrander

Erika Nettrander

Ansvarig Real Estate Legal, PwC Sverige

Tel 0738-60 18 52

Följ oss i sociala medier